Inställt: Utbildningsdag för närstående

Välkommen till en utbildningsdag för närstående till barn och ungdomar med cancer. En möjlighet att få mer kunskap och utbyta erfarenheter med andra.

När: Måndag den 30 mars 2020

Var: Norlénsalen, ingång 100, Akademiska sjukhuset

Program

Tid Programpunkt Medverkande
09.00 Kaffe  
09.15-09.30 Välkomna Konsultsjuksköterskorna
09.30–10.15 Cancer hos barn och ungdomar Barnonkolog
10.30-11.10 Socialt liv under behandlingen  Konsultsjuksköterskorna
11.10-12.00  Närstående berättar
samt information om Barncancerfonden
Jens Norberg
12.00-13.30 Lunch  
13.30-13.50 Syskons situation  
14:00–14.45 Krisreaktioner - Vad kan man som närstående göra? Kurator
14.45-15.00 Kaffe  
15.10-15.30 Rundvandring på Barnsjukhuset   

Se programmet som PDF

Anmälan

Vi är tacksamma för svar snarast, dock senast måndag 23/3, och behöver veta namn på samtliga som deltar, telefonnummer/e-post och ev. specialkost. Anmälan görs till Anki Björklund på:
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se
Tel. 018-617 08 43

Välkomna, önskar konsultsjuksköterskorna!

 

Aktiviteten är tillsvidare inställd på grund av Coronaviruset.

Mer information finns här Barncancerfondens riktlinjer för Coronaviruset.