Seminarium: En skola som tryggar utbildningen för elever med cancer

Varje dag drabbas en familj i Sverige av barncancer. Det är ett trauma för alla inblandade som ofta får livslånga konsekvenser. Under fyra fredagar i september samlar vi därför beslutsfattare, myndighetsföreträdare, representanter från vården, forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan bekämpa barncancern och dess effekter. Seminarierna modereras av Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Barncancerfonden talar allvar

Ett barn som drabbas av cancer måste ges möjlighet att klara sin skolgång. Men alltför ofta klarar svenska skolor inte av att anpassa undervisningen utifrån barnens behov. Naturligtvis är förutsättningarna olika för cancersjuka barn och deras klasskamrater, men skollagens krav på stöd och anpassning för att klara skolgången gäller alla. I dag saknar nästan en fjärdedel av de barn som behandlats för hjärntumör behörighet till gymnasiet när de gått ut grundskolan.

Tillsammans med skolpolitiker, skolledare, elever och företrädare för de drabbade kommer vi att diskutera skolornas ansvar, metoder för att anpassa undervisningen och behovet av nationellt stöd för elever, lärare och skolledningar.

Medverkande:

  • Susanne Berglund, rektor på Midgårdsskolan
  • Leo Gerdén, ordförande Sveriges Elevråd
  • Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd Stockholms stad med ansvar för skola och förskola
  • Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
  • Björn Olsson, tidigare chef på sjukhusskolan vid Akademiska sjukhuset och författare till materialet "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer"
  • Ann Oxenholt, samordnare på Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Isabel Smedberg Palmqvist (L), skolborgarråd Stockholms stad

Seminarierna livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook. En länk till sändningen och påminnelse mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.   

Anmäl dig här