”Team Gryffindor” under Mellansveriges digitala Familje-Quiz den 12/3

Inspirationsmöte

Inbjudan till informations- och inspirationsmöte för aktivitetsgrupperna i Barncancerfonden Mellansverige

Hej alla aktivitetsgrupper!

Vi är nu en bit inne på 2021 och det är fortfarande osäkert när föreningen kommer att kunna börja återuppta den ordinarie aktivitetsverksamheten. Men, trots detta går det framåt. I oktober sågs vi och diskuterade möjliga alternativa aktiviteter, vilket var lyckat och som har resulterat i flera innovativa digitala event, och fler är också på gång. Vi har nu stärkt vår digitala förmåga och vi har nått ut till fler medlemmar. Verksamheten fortsätter, trots ”pausen”, att utvecklas i samband med att vi har ställt om, och det bådar gott inför framtiden – även den efter pandemin. Nu vill vi åter bjuda in er till ett möte där vi fortsätter att se framåt!

Vi tänker oss ett öppet informationsmöte där styrelsen redogör för läget och där vi tillsammans fortsätter att diskutera vilka typer av aktiviteter som kan vara möjliga att genomföra under året, med fokus på hållbara och flexibla lösningar där rådande restriktioner respekteras.

Ni i stöd- och aktivitetsgrupperna utgör genom ert ideella engagemang stommen i föreningen. Era insatser betyder jättemycket, och det vill vi att ni ska veta och känna.

Varmt välkommen till mötet som äger rum i MS Teams måndagen den 17 maj 18.30.

Hälsningar,

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige

Vill du delta i mötet, men har inte fått någon inbjudan? Mejla till:
mellansverige@barncancerfonden.se