Fråga specialpedagogen

Har ert barn svårt att nå kunskapsmålen i skolan efter cancerbehandling? Får barnet tillräckligt stöd i skolan och vad kan vi föräldrar kräva? Hur kan föräldrar hjälpa barnet i skolsituationen? Välkommen att fråga specialpedagogen!

Konsultsjuksköterskorna arrangerar en frågestund om skolan för föräldrar till barn som behandlats för cancer. 

Barn som behandlats för cancer och framförallt hjärntumör, får ofta svårigheter i skolan. Det kan till exempel handla om hjärntrötthet, minnessvårigheter och/eller långsam processhastighet. Dessa svårigheter blir ofta hinder i inlärningen och barnet behöver vuxenstöd och inlärningsstrategier. Det är inte ovanligt att läxorna blir många och att man som förälder får fullt upp hemma med att försöka hjälpa till. Svårigheter i skolan skapar oro hos både barn och föräldrar. Frågor och funderingar dyker upp hur man ska tänka för att det ska bli så bra som möjligt i skolan.

Söndagen den 28/3 mellan 15.00-16.00 erbjuds ni föräldrar att ställa frågor och diskutera barnets skolsituation med specialpedagog Cristina Eklund från Folke Bernadotte regionhabilitering (FBH) i Uppsala. Frågestunden sker digitalt och deltagarna kommer att få en länk till videomötet som sker i MS Teams.

Frågestunden är till för er som föräldrar. Du/ni kan ställa frågor eller reflektera kring olika tankar, idéer tillsammans med Cristina och konsultsjuksköterskorna. 

Anmälan till sker genom formuläret nedan, senast den 21 mars. Via formuläret går det också bra att skicka in frågor på förhand.

Varmt välkomna!

Läs intervju/reportage med Cristina Eklund:
"En skola som kan hjälpa och förstå"

Kontakt

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Cristina Eklund - specialpedagog

Cristina Eklund ingår i ett tvärprofessionellt rehab-team vid Folke Bernadotte regionhabilitering, som utreder och rehabiliterar barn mellan 7-18 år som behandlats för cancer och fått sena biverkningar som påverkar skolvardagen. I utredningen ingår att kartlägga barnets förmågor att bl.a. läsa, skriva, räkna, och samtala om trivsel i skolan. Utifrån resultatet sker samtal med barnet och föräldrarna samt återkoppling från teamet till barnets hemskola kring åtgärder för att underlätta skolarbetet och att uppnå kunskapsmålen.
Cristina Eklund är en given och uppskattad föreläsare vid utbildningsdagarna för skolpersonal som årligen anordnas av konsultsjuksköterskorna på barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon är också författare till ett antal skrifter, bland annat ”Metodhandboken - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada” som givits ut i samarbete med Barncancerfonden.