Seminarium: Precisionsmedicin även mot barncancer

Varje dag drabbas en familj i Sverige av barncancer. Det är ett trauma för alla inblandade som ofta får livslånga konsekvenser. Under fyra fredagar i september samlar vi därför beslutsfattare, myndighetsföreträdare, representanter från vården, forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan bekämpa barncancern och dess effekter. Seminarierna modereras av Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Barncancerfonden talar allvar

I arbetet med att alla ska överleva barncancer kommer nya precisionsmediciner att vara avgörande. Men alla får inte tillgång till sådana mediciner, särskilt inte barn.

Med utgångspunkt i bland annat Myndigheten för vårdanalys uppdrag att analysera utvecklingen inom precisionsmedicin kommer vi att diskutera framtida möjligheter och utmaningar såväl praktiskt och ekonomiskt som etiskt. I samtalet deltar företrädare för Myndigheten för vårdanalys, läkemedelsbranschen, samt forskare och experter.

Medverkande:

• Anders Blanck, vd LIF

• Richard Brandell Rosenqvist, professor i klinisk genetik Karolinska Institutet och ordförande i ledningsgruppen för GMS

• Karin Mellgren, verksamhetschef på Barncancercentrum Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och ordförande i Nationella arbetsgruppen för barncancerområdet

• Kerstin Sollerbrant, senior expert inom forskning på Barncancerfonden

• Johan Strömblad, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och leder regeringsuppdraget om precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården

• Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Fler medverkande kan tillkomma.

Seminarierna livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook. En länk till sändningen och påminnelse mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.   

Anmäl dig här