Utbildningsdag för förskolepersonal

Inbjudan till utbildningsdag inom barncancer. Hur påverkar cancerbehandling barn i förskolan? Målgrupp: förskolepersonal och dagbarnvårdare.

Måndagen den 17 april, Ronald McDonald Hus, Blåsenhusgatan 6 i Uppsala, alt. via Teams

(OBS! Lokalen är flyttad från Akademiska sjukhuset, ing 10, Wieselsalen)

På er förskola finns ett barn eller syskon till ett barn som behandla(t)s för cancer.

Vi vill sprida kunskap om vad barncancer och behandling kan innebära för barnet och familjen och inbjuder därför till en utbildningsdag för förskolepersonal/dagbarnvårdare i Uppsala, alternativt via Teams. Föräldrarna är positiva till inbjudan.

Program finns nedan, och vi hoppas att detta sprids till berörda personer inom förskolan. Inbjudan kan även ges till förskolechefer och handläggare inom kommunen.

Läs inbjudan och program som PDF

Program

Tid Program Medverkande
08.45-09.10 Kaffe och smörgås  
09.15-09.20 Välkommen! Konsultsjuksköterskorna Anki, Vicky, Anna och Hanna  
09.20-09.50 Barn med cancer Barnonkolog Gustaf Leijonhufvud
09.50-10.30 Familjens psykosociala situation Kurator Anna Flodérus-Hagberg
10.30-10.40 Psykosocialt stöd till familjer på sjukhus Kurator
10.40-10.50 Paus  
10.50-11.30 Förskolans betydelse för barn med cancer – forskningsintervjuer med barn under och efter cancerbehandling Barnsjuksköterska och lektor i vårdvetenskap Laura Darcy, Högskolan Borås
11.30-11.55 Socialt liv under cancerbehandling Konsultsjuksköterskorna
12.00-12.45 Lunch Barncancerfonden Mellansverige bjuder!
12.50-13.20 Vad kan förskolan göra för det sjuka barnet? Förskolepedagoger delar erfarenhet från förskola
13.20-13.40 Syskonstöd Syskonstödjare Gustav Westerholm
13.40-14.00 Barncancerfonden Mellansverige Jens Norberg, föreningsinformatör
14.00-14.15 Presentation av Lekterapin Förskollärare Lekterapin
14.15-14.30 Utvärdering och avslut av dagen Konsultsjuksköterskorna

Anmälan

Anmälan sker via e-post och senast den 3 april till konsultsjuksköterska Anna Hallman:

anna.hallman@akademiska.se

Ange ditt namn, befattning, förskola och initialerna på barnet det gäller, samt eventuellt allergi eller behov av specialkost.

Vid frågor, ta kontakt med Anna på tel. 072-450 69 31 eller mejla till: anna.hallman@akademiska.se

Välkomna!

Vi ser fram emot att träffa er!

/Konsultsjuksköterskor, förskollärare och syskonstödjare vid Akademiska Barnsjukhuset.

Hitta till Ronald McDonald Hus