morfar.jpg

Närståendedagen

Välkommen till en utbildningsdag för närstående till barn och ungdomar med cancer – en möjlighet att få mer kunskap och utbyta erfarenheter med andra.

25 april 2023 i Gullstrandsalen, ing. 85 BV, Akademiska sjukhuset

Program

09.00 Kaffe
09.15-09.30 Välkomna!
Konsultsjuksköterskorna
09.30-10.15

Cancer hos barn och ungdomar        Barnonkolog Tania Christoforaki

10.20-10.50 Socialt liv under behandlingen  Konsultsjuksköterskorna                              
11.00-12.00

Att vara närstående 
Suzanne Runesson, psykoterapeut Barncancerfonden      

12.00-13.00

Lunch – Barncancerfonden Mellansverige bjuder                  

13.00-13.45

Närståendes berättelse
Moster Zhinous Nowrouzi Edgren

14.00-14.45 Syskonstöd, sjukhusskola och lekterapi
14.45-15.00 Kaffe
15.10-15.30 Rundvandring på Barnsjukhuset  

Se programmet som PDF

Anmälan

Vi är tacksamma för svar snarast, dock senast 11/4, och behöver då veta namn på samtliga som deltar, telefonnummer/e-post samt ev. specialkost.

Anmäl er till Anna Hallman:

E-post: anna.hallman@akademiska.se
Tel. 018-617 03 18

VÄLKOMNA! önskar konsultsjuksköterskorna

Anna, Hanna, Anki och Vicky