Utbildningsdag för skolpersonal

Med rätt kunskap kan skolan göra skillnad! Därför inbjuds ni till en utbildningsdag för skolor som har elever som behandlas/har behandlats för cancer.

Inbjudan

Inbjudan till till rektorer, mentorer/klassföreståndare, elevvårdspersonal och berörd personal på skolor som har elever som behandlas eller som avslutat behandling för cancer.

Vi inbjuder in till en utbildningsdag på Elite Hotel Academia, Uppsala, tisdagen den 13 oktober, 09.00-15.30 (kaffe serveras från 08.45).

Syftet med utbildningsdagen är att sprida kunskap om barncancer och vad skolpersonal kan göra för att underlätta för elever som är eller har varit sjuka. Under dagen ges även möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor från andra skolor.

Dagen bekostas av Barncancerfonden Mellansverige och inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnader för resor betalas av respektive skola.

Anmälan

Anmälan sker på e-post till:
victoria.wennberg@akademiska.se, senast den 25/9.
Dit kan ni också ställa frågor, alternativt på tel. 072-0 82 84.

Ange skola, elevens namn och årskurs samt varje deltagares namn, befattning och ev. specialkost.

På grund av covid-19 är det max 50 deltagare under dagen, med konferenslokal anpassad för att kunna hålla avstånd.

Välkomna!

Vi hoppas att vi ses på Elite hotel Academia. Konferenshotellet ligger vid Resecentrum i Uppsala. Vi ser fram emot att få träffa er!

Hälsningar, konsultsjuksköterskorna inom barncancervård på Akademiska barnsjukhuset:

Anna Hallman
Victoria Wennberg
Ann-Christin Björklund

Program

08.45-09.15 Kaffe och smörgås  
09.15-9.20 Välkomna! Konsultsjuksköterskorna
9.20-10.00 Cancer hos barn och ungdomar Anders Öberg, barnonkolog
10.00-10.45 Danielas livsresa efter Kraniofaryngeom-diagnos

Sonia Borras, förälder

10.45-11.00 Bensträckare  
11.00-11.45 Cancerrehabilitering

Helena Söderström, neuropsykolog

11.45-12.00 Barncancerfonden Mellansverige Jens Norberg, föreningsinformatör
12.00-13.15      Lunch  
13.15-14.00 Skolresultat efter hjärntumör – vad visar forskningen? Malin Lönnerblad, specialpedagog och doktorand
14.00-15.20
Fika 14.30
Se elevens möjligheter i skolan

Cristina Eklund specialpedagog

15.20-15.30 Utvärdering och avslut  

Se programmet som PDF