Samtal om sorg: "Jag är alltid förälder till mitt barn"

Första delen i en serie om sorg - tre livsända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer.

Hur förändras sorg och saknad över tid?

Den 14 oktober klockan 18.00-18.35 livesänder vi ett samtal mellan Suzanne Runesson, socionom och leg. psykoterapeut, och föräldrar till ett barn som dog av cancer. Tillsammans pratar de om saknaden och om hur sorgen aldrig försvinner, bara förändras.

Efter livesändningen finns möjlighet att delta i samtal i mindre grupper mellan klockan 18.45 och 19.30. Under gruppsamtalen får den som vill möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra som gått igenom liknande situationer. En värd från Barncancerfonden finns med för att öppna upp och avsluta samtalet.

Första av tre livesända samtal

En serie om sorg är en serie med livesända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer eller står i annan relation till barnet. När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Att gå igenom den process som följer efter ett barns död tar ofta lång tid. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid.

"Jag är alltid förälder till mitt barn" är det första av tre livesända samtal om sorg.

Suzanne Runesson

Läs mer och anmäl dig här