Utbildningsdag för skolpersonal

Med rätt kunskap kan skolan göra skillnad. Därför inbjuds ni till en utbildningsdag för skolor med elever som behandlas för cancer.

Till rektor, mentor/klassföreståndare, elevvårdspersonal och övrig berörd personal

På Din skola finns en elev som behandla(t)s för cancer.

Vi inbjuder därför skolpersonal till att delta vid en utbildningsdag i Uppsala måndagen den 27 mars 08.30-15:00.

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6, intill Resecentrum

Syftet med utbildningsdagen är att sprida kunskap om barncancer och hur skolpersonal kan underlätta för elever som behandla(t)s för cancer.

Program

Tid Program Medverkande
08.30-09.00 Kaffe och smörgås  
09.00-09.05 Välkommen! Konsultsjuksköterskorna  
09.10-09.40 Cancer hos barn och ungdomar Barnonkolog Mia Giertz
09.45-10.30 Egna erfarenheter Förälder och pedagog
10.30-10.45 Paus  
10.45-11.00 Socialt liv, råd och stöd till familj och skola Konsultsjuksköterskorna
11.00–11:30 Cancerrehabilitering Neuropsykolog Helena Söderström
11:30–11.40 Barncancerfonden Mellansverige Föreningsinformatör Jens Norberg
11.45–13.00 Lunch  
13.00–13.15 Sjukhusskolans roll Sjukhuslärare Katarina Tryselius
13:15–13:45 Skolforskningsresultat - Barn med cancer Spec.ped. PhD Malin Lönnerblad
13.45–14.15 Se elevens möjligheter i skolan Specialpedagog Cristina Eklund
14.15-14.35 Fika  
14.35–14.55 Se elevens möjligheter i skolan, fortsättning Specialpedagog Cristina Eklund
14.55-15.00 Utvärdering och avslut Konsultsjuksköterskorna

Se programmet som PDF

Anmälan

Anmälan sker via e-post och senast den 14/3 till konsultsjuksköterska Victoria Wennberg:

victoria.wennberg@akademiska.se

Vid frågor, kontakta Victoria på telefon: 018-617 09 79, 072–450 82 84.

Vid anmälan önskas skolans namn, deltagarnas namn och befattning samt ev. allergier.

Utbildningsdagen är kostnadsfri - Barncancerfonden Mellansverige bjuder på
fika och lunch!

Vi ser fram emot att träffa er!

Välkomna!

Önskar konsultsjuksköterskorna inom Barncancervård på Akademiska barnsjukhuset:

Ann-Christin Björklund
Victoria Wennberg
Anna Hallman
Hanna Martinsson