Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 kommer att äga rum den 23 mars – ett digitalt möte som även inkluderar en rolig aktivitet för deltagarna. Boka in det!

Mer information om årsmötet samt aktuella dokument och handlingar kommer löpande att publiceras på den här sidan.

Handlingar till årsmötet 2024

Dagordning årsmöte 2024

Årsredovisning för 2023

Revisionsberättelse för 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2024/2025

Föreningens stadgar

För att delta och vara röstberättigad på årsmötet skall medlemsavgiften för 2024 vara betald, och man ska ha fyllt 18 år. Betalningsavi/faktura skickades ut under januari/februari. Familjemedlemskap är kopplat till bostadsadress, vilket innebär att särbos behöver två medlemskap. Unga vuxna som flyttat hemifrån skall ha eget medlemskap. 
Läs mer om medlemskap här