Föreningsstormöte

Välkommen till Barncancerfondens föreningsstormöte 2021!

Årets tema: Barncancerfondens barnrättsarbete

Barncancerfonden hälsar alla förtroendevalda och aktiva medlemmar i föreningarna varmt välkomna till årets föreningsstormöte. I år kommer vi att träffas digitalt (Zoom), lördagen den 23 oktober 09.00-12.00.

Under 2021 har Barncancerfonden – både riksförbundet och de sex regionala föreningarna – arbetat aktivt med att utveckla och stärka vårt barnrättsarbete. Detta arbete kallar vi för Elise rättesnöre. Som ett led i den satsningen kommer årets föreningsstormöte ha fokus på detta tema.

Läs mer om Barncancerfondens barnrättsarbete – Elise rättesnöre

Program

09.00 Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson inleder dagen
09.30 Katarina Gold, operativ chef på Barncancerfonden, berättar om syfte, bakgrund och arbetet framåt med Elise rättesnöre
10.00 Frågor och gemensam diskussion om Elise rättesnöre och vårt framtida arbete med Thorbjörn Larsson och Katarina Gold
10.30 Paus
10.45 Offentliggörande av årets Olle Björk-stipendiater
11.00 Inspirationsföreläsning med Mark Levengood på dagens tema
12.00 Avslut

Anmäl dig redan nu!

För att delta på mötet anmäler du dig här:

Barncancerfondens föreningsstormöte 2021

Senast onsdag 20 oktober, välkommen!

Mark Levengood, foto: Thron Ullberg