En serie om sorg: "Att stötta syskon i takt med att ålder och mognad ökar"

I takt med att åldern ökar, kan barn som varit med om att förlora ett syskon behöva få information på ett nytt sätt. De kan också behöva få kontakt med andra som varit med om liknande saker. Hur kan jag som förälder vara ett så bra stöd som möjligt i olika skeden av syskonets sorgbearbetning?

Lyssna till samtal 

I denna sändning möter Suzanne Runesson, leg. psykoterapeut vid Barncancerfonden, föräldraparet Anna och Richard, syskonstödjarna Maria, Kerstin och Katarina samt Johanna, som var med och startade Nära cancer – ett digitalt stöd för unga. Tillsammans pratar de om syskonstödjarens roll, och hur man som förälder kan ge barn och ungdomar information och kunskap som är anpassad efter deras mognad. 

Möt andra i mindre grupper

Efter sändningen är du som är förälder eller syskon varmt välkommen att delta i mindre samtalsgrupper mellan 18.45 och 19.45. Under gruppsamtalen finns möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra som förlorat barn. I det här sammanhanget är inte det gemensamma cancer, utan förlusten av ett barn. En värd från Barncancerfonden finns med för att öppna upp och avsluta samtalet.

Anmäl dig och läs mer:

"Att stötta ett syskon i takt med att ålder och mognad ökar"