Utbildningsdag för förskolepersonal

Hur påverkar cancerbehandling barn i förskolan? Vi vill sprida kunskap om vad barncancer och behandling kan innebära för barnet och familjen, och inbjuder därför till en utbildningsdag för förskolepersonal.

Inbjudan till Utbildningsdag inom barncancer

Målgrupp: Förskolepersonal, dagbarnvårdare

På er förskola finns ett barn eller syskon till ett barn som behandla(t)s för cancer. Vi bjuder därför in till en utbildningseftermiddag via MS Teams, tisdagen den 20 april 09.15-14.00.

Vi vill sprida kunskap om vad barncancer och behandling kan innebära för barnet och familjen.

Vi hoppas att utbildningsdagen sprids till berörda personer inom förskolan. Inbjudan kan även ges till förskolechefer och handläggare inom kommunen m.fl.

Program

Tid Programpunkt Medverkande
09.15-09.20 Välkommen! Konsultsjuksköterskorna    
09.20-09.50 Barn med cancer Barnonkolog
Geraldine Giraud     
09.50-10.30 Familjens psykosociala situation Kurator
Anna Flodérus-Hagberg
10.30-10.45 Paus  
10.45-11.00 Socialt liv under cancerbehandling Konsultsjuksköterskorna
11.00-11.45 Förskolans beydelse för det sjuka barnet Förskollärare
Sabina Vesterlind
och Sara Åkerfelt
11.45-12.45 Lunch  
12.50-13.10 Syskonstöd Syskonstödjare
Gustav Westerholm
13.10-13.30 Barncancerfonden Mellansverige Föreningsinformatör
Jens Norberg
13.30-13.45 Lekterapins verksamhet Förskollärare Lekterapin
13.45-14.00 Utvärdering och avslut av dagen Konsultsjuksköterskorna

Anmälan

Anmälan sker via e-post till konsultsjuksköterska Victoria Wennberg:

victoria.wennberg@akademiska.se

Ange ditt namn, befattning, förskola och vilket barn det gäller.

Vi behöver din anmälan senast den 6/4.

Vid frågor, kontakta Victoria på telefon:
018-617 09 79, 072-450 82 84

Vi ser fram emot att träffa er online!

Hälsningar,

Förskollärare, konsultsjuksköterskor och syskonstödjare vid Akademiska barnsjukhuset.

Victoria Wennberg
Anna Hallman
Ann-Christin Björklund

Konsultsjuksköterskor inom barncancervård på Akademiska barnsjukhuset

Se inbjudan och program som PDF