Närståendedag

Välkommen till en utbildningsdag för närstående till barn och ungdomar med cancer.

En möjlighet att få mer kunskap och utbyta erfarenheter med andra.

När: Tisdag 12 november 2019

Var: Norlénsalen, Ing. 100, Akademiska sjukhuset

Program

09.00 
Kaffe 

09.15-09.30
Välkomna! Konsultsjuksköterskorna
                                
09.30-10.15
Cancer hos barn och ungdomar, barnonkolog
 
10.30-11.10
Socialt liv under behandlingen, konsultsjuksköterskorna                              
                                
11.10-12.00
Närstående berättar, samt info från Barncancerfonden Mellansverige
                       
12.00-13.00
Lunch 

13.00-13.20
Syskons situation  
                               
13.30-14.30
Krisreaktioner - Vad kan man som närstående göra? Kurator
        
14.30-15.10
Kaffe 

15.10-15.30
Rundvandring på Barnsjukhuset 

Se programmet som PDF

Anmälan

Vi är tacksamma för svar snarast, dock senast torsdag 7 november, och vi behöver då veta namn på samtliga som deltar, telefonnummer/e-post och ev. specialkost.

Anmäl er till:

ann-christin.bjorklund@akademiska.se
Tel. 018-617 08 43, 070-337 93 75

Välkomna!

/Hanna, Vicky och Anki
Konsultsjuksköterskor, Akademiska barnsjukuset