Seminarium: Ett fungerande skyddsnät för de som drabbas av barncancer

Varje dag drabbas en familj i Sverige av barncancer. Det är ett trauma för alla inblandade som ofta får livslånga konsekvenser. Under fyra fredagar i september samlar vi därför beslutsfattare, myndighetsföreträdare, representanter från vården, forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan bekämpa barncancern och dess effekter. Seminarierna modereras av Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Barncancerfonden talar allvar

Familjer som drabbas av barncancer påverkas både känslomässigt och ekonomiskt. Barncancerfondens senaste föräldraenkät visar att en fjärdedel av de drabbade anser att Försäkringskassans stöd är otillräckligt, samt att långa handläggningstider och en bristande förståelse för familjernas utsatta situation försvårar vardagen för dem.

Tillsammans med företrädare för Försäkringskassan, socialtjänsten, politiker samt en drabbad förälder kommer vi att diskutera det befintliga stödet och vad som krävs för att regler och tillämpningar bättre ska möta behoven.

Medverkande:

• Helene Kindstedt, förälder till Ivar och författare till boken ”Orkar han så orkar jag”

• Lena Lundström Stoltz, förvaltningschef på socialförvaltningen Stockholms stad

• Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och hälsopolitisk talesperson

• Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson

• Representant för Försäkringskassan

Fler medverkande kan tillkomma.

Seminarierna livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook. En länk till sändningen och påminnelse mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.   

Anmäl dig här