16x9 Image

Extra årsmöte

I samband med föreningsstormötet 12-14 oktober håller Barncancerfonden Mellansverige ett extra årsmöte för förändringar/uppdateringar av föreningens stadgar.

Inbjudan till extra årsmöte

Plats: Clarion Hotel Arlanda

Tid: 12.00

Det extra årsmötet äger rum i samband med föreningsstormötet, men som ett fristående möte där alla medlemmar är välkomna.

Läs mer om föreningsstormötet här

Dagordning

Förslag till dagordning vid extra årsmöte för Barncancerfonden Mellansverige den 14 oktober 2018:

§ 1  Mötets öppnande
§ 2  Fastställande av röstlängd
§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande
§ 4  Val av ordförande och sekreterare för extra årsmötet
§ 5  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 6  Godkännande av nya stadgar
§ 7  Val av revisorer, mandattid 1 år
§ 8  Mötets avslutande

Anmälan till det extra årsmötet sker via formuläret nedan.

Välkommen!

Anmälan till extra årsmöte 2018

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det SKA det komma upp en tacksida. Om det inte gör det har anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.