Livet och framtiden vid sidan av sorgen - En serie om sorg

För dig som förälder eller närstående till ett barn som har dött, sänder Barncancerfonden En serie om sorg - en samtalsserie för dig som har förlorat ditt barn.

Samtalen leds av leg. psykoterapeut Suzanne Runesson och i samtalen möter hon drabbade föräldrar, syskon och andra stödpersoner. Tillsammans delar de med sig av tankar, råd och erfarenheter vid sorg. Efter varje sändning är du också varmt välkommen till mindre digitala samtalsgrupper och tillsammans med andra som också förlorat ett barn utbyta känslor, tankar och erfarenheter.

Under våren, med start i februari, kommer vår samtalsserie om sorg som vänder sig till dig som förlorat ditt barn att fortsätta med nya avsnitt och teman. 

Mer information om samtalsgrupperna och hur du anmäler dig hittar du här