Seminarium: En fungerande övergång från barncancervården

Varje dag drabbas en familj i Sverige av barncancer. Det är ett trauma för alla inblandade som ofta får livslånga konsekvenser. Under fyra fredagar i september samlar vi därför beslutsfattare, myndighetsföreträdare, representanter från vården, forskare och andra samhällsaktörer för att diskutera hur vi tillsammans kan bekämpa barncancern och dess effekter. Seminarierna modereras av Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson.

Barncancerfonden talar allvar

I dag överlever 85 procent av alla som drabbas av barncancer, men 70 procent får biverkningar eller komplikationer av sjukdomen eller behandlingen. Dessa kan kräva livslång behandling eller monitorering av såväl primärvård som medicinska specialistenheter. Övergången från den samordnade barncancervården till vuxensjukvården är en viktig länk i barncancerdrabbades vårdkedja men en ny rapport från Barncancerfonden visar att övergången brister på flera områden.

Med utgångspunkt i rapporten kommer vi därför att samtala med professionsföreträdare, forskare och företrädare för regionerna om hur övergången fungerar i dag och vad som måste utvecklas och förbättras.

Medverkande:

  • Lars Hjorth, barnonkolog och docent, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Marianne Jarfelt, vårdenhetsöverläkare, docent Cancerrehabilitering och Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Marita Vikström Larsson, konsultsjuksköterska, Barncancercentrum Norrlands universitetssjukhus
  • Isak Thern, barncanceröverlevare, skådespelare och inspiratör
  • Ulla Andersson, verksamhetschef på PR Vårds barnmottagning

Ebba Hemmingsson, vårdpolitisk utredare på Barncancerfonden presenterar rapporten

Fler medverkande kan tillkomma.

Seminarierna livesänds kl. 12.00 på Youtube och Facebook. En länk till sändningen och påminnelse mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.   

Anmäl dig här