En serie om sorg: "Från sjukskrivning till arbete eller skola - hur gör man?"

Att börja arbeta igen och möta kollegor kan var mycket ansträngande för de föräldrar som mist ett barn. Vet mina kollegor vad jag varit med om? Vad ska jag svara om någon frågar? Och tänk om jag inte kan utföra mina arbetsuppgifter?

Den 16 mars 18.00 möter Suzanne Runesson, leg. psykoterapeut vid Barncancerfonden, i ett förinspelat samtal föräldraparet Anna och Richard som förlorade sin dotter Jill. Tillsammans samtalar de om att återgå till arbete efter att ett barn dött och att arbeta samtidigt som man bearbetar sin sorg. Vi träffar också syskonstödjarna Gustav och Kerstin, som pratar om syskon i skola eller förskola. 

Efter sändningen finns möjlighet att delta i mindre samtalsgrupper mellan 18.45 och 19.45. Under gruppsamtalen finns möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande situation. En värd från Barncancerfonden finns med för att öppna upp och avsluta samtalet.

Du kan anmäla dig och lyssna till sändningen även i egenskap av din profession, utan att själv vara drabbad. Det är dock bara föräldrar eller syskon som deltar i samtalsgrupperna efter sändningen. 

En serie om sorg

En serie om sorg är en serie med samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon, eller står i annan relation till barnet. När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Att gå igenom den process som följer efter ett barns död tar ofta lång tid. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid.

Anmäl dig till "Från sjukskrivning till arbete eller skola - hur gör man?"