Föräldrars ekonomi och arbete – gör din röst hörd!

Inbjudan till gruppdiskussion kring hur mammors och pappors ekonomi och arbetssituation påverkas av att ens barn får cancer.

Ett barns cancersjukdom ger en förändrad livssituation för hela familjen. Föräldrarna måste anpassa sig till en tid av påfrestande behandling och osäkerhet. Mitt i allt detta kan det dessutom dyka upp problem som rör arbete och ekonomi, på kort eller lång sikt. Känner du igen dig i det?

Vid Karolinska Institutet pågår en studie om hur mammors och pappors ekonomi och arbetssituation påverkas av att ens barn får cancer – en studie som finansieras av Barncancerfonden. Som del i studien vill vi komma i kontakt med föräldrar som vill delta i gruppdiskussioner kring arbete och ekonomi. Vi är intresserade av alla slags erfarenheter och synpunkter.

Vi har nu två gruppdiskussioner inplanerade i Mellansverige i höst, varav en grupp är med mammor och en med pappor:

Det finns fortfarande platser kvar för fler föräldrar att delta på båda träffarna.

Är du intresserad av att veta mer och eventuellt delta så kontakta Sofia Hjelmstedt genom att maila till:

sofia.hjelmstedt@ki.se

Sofia Hjelmstedt
PhD student
Dept. of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet