Fråga specialpedagogen

Har ert barn svårt att nå kunskapsmålen i skolan efter cancerbehandling? Får barnet tillräckligt stöd i skolan och vad kan vi föräldrar kräva? Hur kan föräldrar hjälpa barnet i skolsituationen? Välkommen att fråga specialpedagogen!

Konsultsjuksköterskorna arrangerar en frågestund om skolan för föräldrar till barn som behandlats för cancer. 

Barn som behandlats för cancer och framförallt hjärntumör, får ofta svårigheter i skolan. Det kan till exempel handla om hjärntrötthet, minnessvårigheter och/eller långsam processhastighet. Dessa svårigheter blir ofta hinder i inlärningen och barnet behöver vuxenstöd och inlärningsstrategier. Det är inte ovanligt att läxorna blir många och att man som förälder får fullt upp hemma med att försöka hjälpa till. Svårigheter i skolan skapar oro hos både barn och föräldrar. Frågor och funderingar dyker upp hur man ska tänka för att det ska bli så bra som möjligt i skolan.

Söndagen den 24 april mellan 15.00-16.00 erbjuds ni föräldrar att ställa frågor och diskutera barnets skolsituation med specialpedagog Cristina Eklund. Frågestunden sker digitalt och deltagarna kommer att få en länk till videomötet som sker i MS Teams.

Frågestunden är till för er som föräldrar. Du/ni kan ställa frågor eller reflektera kring olika tankar, idéer tillsammans med Cristina och konsultsjuksköterskorna. 

Anmälan

Anmälan sker via formuläret nedan, senast den 19/4.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kontakt

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Cristina Eklund - specialpedagog

Cristina Eklund har i många arbetat vid Folke Bernadotte regionhabilitering, men sedan hösten 2021 arbetar hon som uppdragsledare inom barncancersatsningen (specialpedagogiskt stöd) vid Akademiska barnsjukhuset och RCC (Regionalt Cancercentrum).

Cristina Eklund är en given och uppskattad föreläsare vid utbildningsdagarna för skolpersonal som årligen anordnas av konsultsjuksköterskorna på barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon är också författare till ett antal skrifter, bland annat ”Metodhandboken - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada” som givits ut i samarbete med Barncancerfonden.