Fråga specialpedagogen

Har ert barn svårt att nå kunskapsmålen i skolan efter cancerbehandling? Får barnet tillräckligt stöd i skolan och vad kan vi föräldrar kräva? Hur kan föräldrar hjälpa barnet i skolsituationen? Välkommen att fråga specialpedagogen!

Konsultsjuksköterskorna arrangerar en frågestund om skolan för föräldrar till barn som behandlats för cancer. 

Söndagen den 23 april 15.00-16.00 erbjuds föräldrar att ställa frågor och diskutera barnets skolsituation med specialpedagog Cristina Eklund från Barncancersatsningen vid Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala.

Frågestunden är till för er föräldrar. Du/ni kan ställa frågor eller reflektera kring olika tankar och idéer tillsammans med Cristina och konsultsjuksköterskorna.

Anmälan

Anmälan sker via formuläret nedan, senast den 20/4.

Tips: Ställ en fråga i förväg, via anmälningsformuläret! 

Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan till Fråga specialpedagogen

OBS! 
* = Obligatorisk uppgift

OBS! 
* = Obligatorisk uppgift

Jag har läst och godkänt Barncancerfonden Mellansveriges integritetspolicy - hantering av personuppgifter

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det, SKA det komma upp en tacksida och det skickas också ett bekräftelsemejl till dig. Om det inte gör det, har din anmälan inte gått fram. Kontrollera då om någon uppgift fattas och försök igen.

Tack! Nu kan du trycka på skickaknappen. OBS! När du har gjort det, SKA det komma upp en tacksida och det skickas också ett bekräftelsemejl till dig. Om det inte gör det, har din anmälan inte gått fram. Kontrollera då om någon uppgift fattas och försök igen.

Kontakt

Ann-Christin (Anki) Björklund
Telefon: 018-617 08 43
E-post: ann-christin.bjorklund@akademiska.se

Cristina Eklund - specialpedagog

Cristina Eklund har i många arbetat vid Folke Bernadotte regionhabilitering, men sedan hösten 2021 arbetar hon som uppdragsledare inom barncancersatsningen (specialpedagogiskt stöd) vid Akademiska barnsjukhuset och RCC (Regionalt Cancercentrum).

Cristina Eklund är en given och uppskattad föreläsare vid utbildningsdagarna för skolpersonal som årligen anordnas av konsultsjuksköterskorna på barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon är också författare till ett antal skrifter, bland annat ”Metodhandboken - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada” som givits ut i samarbete med Barncancerfonden.