Cristina Eklund, specialpedagog

En skola som kan hjälpa och förstå

Cristina Eklund svarar barncancerdrabbade föräldrar på skolfrågor i ”Fråga specialpedagogen” den 24 april.

Barn som behandlats för hjärntumör får ofta svårigheter i skolan.
Svårigheter som skapar oro hos barn, föräldrar och skolpersonal.
Nyckeln för att övervinna detta är kunskap och att våga fråga.
Nu kan du fråga den som vet bäst: specialpedagogen.

Söndagen den 24 april 2022 arrangerar konsultsjuksköterskorna vid Akademiska barnsjukhuset en digital frågestund för föräldrar till cancerdrabbade barn: ”Fråga specialpedagogen”. Temat är skolan och på vilka sätt ett barn som utsatts för cancerbehandling ska kunna få förutsättningarna att lyckas som alla andra. Till hjälp medverkar Cristina Eklund, specialpedagog med över 20 års erfarenhet på området, och till henne kommer föräldrar till drabbade barn att kunna ställa frågor som rör just skolan. Cristina Eklund arbetar som specialpedagog vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala, dit barn med bland annat hjärntumör remitteras för att på ett helhetsbaserat sätt återanpassas till det friska livet, där skolan står i centrum.

– Jag arbetar i ett tvärprofessionellt team där min roll är att kartlägga svårigheter och synliggöra möjligheter, förklarar Cristina. Och det här gör vi genom bland annat tester, skoluppgifter, spel och skrivande. Att samtala med barnet om skolan är också en mycket viktig del i mitt arbete. Tillsammans lägger vi ett ”pussel” som resulterar i pedagogiska åtgärder som sedan länkas till den ordinarie skolan.

Cristina Eklund arbetade i 18 år som mellanstadielärare innan hon efter specialpedagogutbildningen började på Folke Bernadotte regionhabilitering. Hon blev där en del av rehab-teamet och fick genom erfarna kollegor och möten barn och föräldrar sin kunskap om barn med hjärntumör. Cristina skulle dock önska att en kurs om barn med hjärntumör ingick i utbildningen.

– Det är faktiskt en brist, påpekar Cristina. Dessa barn – faktumet att de finns, borde betyda i alla fall några pass på speciallärar- och pedagogutbildningen. 

En av de största utmaningarna för ett barn efter en cancerbehandling, på det pedagogiska planet, är att leva med trötthet. Efter en hjärntumör uppstår ofta hjärntrötthet, och även minnessvårigheter och långsam processhastighet är vanligt, något som såklart påverkar skolgången. Då handlar det om att hitta strategier för att underlätta och skapa möjligheter i skolan, och det är något som Cristina hoppas få frågor om under fråge- och diskussionsstunden den 21 november.

– Jag kan svara på frågor om hur man kan göra för att anpassa skolgången så att orken räcker bättre, berättar Cristina. Och vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Det handlar ofta om att barnet ska orka – orka för att slippa hamna efter och ständigt behöva jobba ikapp. Det här handlar ju om osynliga svårigheter, som därmed lätt glöms bort och som läraren kanske inte ser och förstår.

Men tröttheten påverkar inte bara det praktiska skolarbetet.

– Trötta barn orkar heller inte att vara med sina kompisar, fortsätter Cristina. Man orkar helt enkelt inte med sin fritid och att ha roligt, vilket alla barn faktiskt har rätt till, och det kan leda till ensamhet.

Den digitala frågestunden är ett nytt grepp för konsultsjuksköterskorna och Barncancerfonden Mellansverige – en omställning i den rådande pandemisituationen. Det är också första gången som Cristina medverkar i ett likande sammanhang.

– Jag är ju annars van att samtala med föräldrar samtidigt som barnen är hos oss på Folke Bernadotte regionhabilitering. Men nu ska det bli spännande att möta bara föräldrarna och ta emot deras frågeställningar. Det är viktigt för mig att få höra vilka frågor föräldrarna har – det lär jag mycket på. Och lite pirrigt känns det också!

Så vilken är då Cristinas förhoppning inför ”Fråga specialpedagogen”?

– Min förhoppning är att kunna förmedla strategier för att mildra oro och stress kring skolsituationen. Kanske leder frågorna och samtalen till att föräldrarna tar kontakt med sitt barns mentor för att diskutera åtgärder. Och då får man också gärna hänvisa till mig för mer information och förslag på konkreta åtgärder. Att vara konkret är något som beskriver mig bra!

– Familjen behöver trygghet, avslutar Cristina. Och för det behöver också skolan finnas där. En skola som kan hjälpa och förstå.

Cristina Eklund - specialpedagog

Cristina Eklund ingår i ett tvärprofessionellt rehab-team vid Folke Bernadotte regionhabilitering, som utreder och rehabiliterar barn mellan 7-18 år som behandlats för cancer och fått sena biverkningar som påverkar skolvardagen. I utredningen ingår att kartlägga barnets förmågor att bl.a. läsa, skriva, räkna, och samtala om trivsel i skolan. Utifrån resultatet sker samtal med barnet och föräldrarna samt återkoppling från teamet till barnets hemskola kring åtgärder för att underlätta skolarbetet och att uppnå kunskapsmålen.
Cristina Eklund är en given och uppskattad föreläsare vid utbildningsdagarna för skolpersonal som årligen anordnas av konsultsjuksköterskorna på barnonkologen vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hon är också författare till ett antal skrifter, bland annat ”Metodhandboken - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada” som givits ut i samarbete med Barncancerfonden.

Fråga specialpedagogen 24/4

Söndagen den 24 april mellan 15.00-16.00 erbjuds föräldrar att ställa frågor och diskutera barnets skolsituation med specialpedagog Cristina Eklund från Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala. Frågestunden sker digitalt och deltagarna kommer att får en länk till videomötet som sker i MS Teams.

Frågestunden är till för er som föräldrar. Du/ni kan ställa frågor eller reflektera kring olika tankar, idéer tillsammans med Cristina och konsultsjuksköterskorna.

Läs mer och anmäl dig här 

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf:
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: Cristina Eklund