"Av någon anledning så var det många som inte ville jobba på barncancer- och infektionsdelen, men jag tänkte att det kunde vara intressant att prova." /Anna Hallman

Ett tacksamt arbete

Det började med turer på norska fjällen. Möt Anna Hallman, konsultsjuksköterska på Akademiska barnsjukhuset.

Hej!

Jag heter Anna Hallman och jobbar som barnsjuksköterska på barnonkologen, avdelning 95A i Uppsala. Här har jag två funktioner, en som samordnande specialistsjuksköterska på avdelningen två dagar i veckan och en som konsultsjuksköterska för barn och ungdomar med blodsjukdomar/cancer och solida tumörer, tre dagar i veckan.

Jag har arbetat som sjuksköterska i 30 år. Specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom avslutades sommaren 1997. Därefter åkte jag till Tromsö i Norge för att jobba som ”Barnesykepleier”. Två meter snö, skidåkning, midnattssol och ”gå tur på fjället” varvades med arbete på sjukhusets barnavdelning. Avdelningen var uppdelad i två team. Ett för barncancer och infektionssjukdomar, och ett för all övrig barnsjukvård. Av någon anledning så var det många som inte ville jobba på barncancer- och infektionsdelen, men jag tänkte att det kunde vara intressant att prova. Och på den vägen är det. När det var dags att återvända till Sverige och Uppsala år 2002 var det självklart att söka jobb på Akademiska barnsjukhusets barnonkologiska avdelning 95A.

Funktionen som samordnande specialistsjuksköterska innebär bl.a. att ha ansvar över nya sjuksköterskors inskolning på avdelningen, men också att utveckla vården. Vi har sedan september 2021 två helt nya isoleringsrum på avdelningen med godkänd ventilation för att få bedriva blodstamcellstransplantationer. Som vårdpersonal är det intressant och utvecklande, både ur medicinsk synvinkel, men även ur ett omvårdnadsperspektiv.
Vi har sedan ett par år tillbaka utfört autologa blodstamcellstransplantationer (när patienten får tillbaka sina egna celler) och sedan en månad tillbaka börjat med allogena blodstamcellstransplantationer (när patienten får stamceller från en annan person). Det krävs mycket arbete före under och efter en blodstamcellstransplantation för att resultatet ska bli bra. Med ett bra teamarbete blir arbetet roligt att utföra.
Vi behöver bli fler sjuksköterskor. Alla som är intresserade av att arbeta med barncancer/blodstamcellstransplantationer är varmt välkomna att söka jobb här!

Funktionen som konsultsjuksköterska innebär bl.a. att erbjuda familjerna hjälp med information till förskola och skola, men även information till familjen. Det är oftast väldigt uppskattat att informera klasskompisarna och skolpersonalen i samband med att ett barn/ungdom insjuknat i en cancersjukdom, eller när ett litet barns förskolepersonal behöver få information. Om det sjuka barnet/ungdomen vill och har möjlighet att vara med när information ska ges i skolan är det jättebra, eftersom det är barnet som vet bäst hur saker upplevs eller känns.
Med hjälp av Se-Höra-Göra-bilder förklaras vad cancer är, hur man behandlar sjukdomen, varför håret ramlar av och vilka biverkningar som kan uppstå. De små barnen brukar ofta skratta gott när en liten filmsnutt om sjukhusclownernas bravader på avdelningen visas. Kombinationen att arbeta som samordnare på avdelningen varvat med uppdraget som konsult passar mig bra. På det viset har jag en helhetsbild av barnet/ungdomens sjukdom och behandling och det sociala livet som förskolan/skolan innebär. Ett väldigt tacksamt arbete!

/Anna Hallman, konsultsjuksköterska

Läs mer om konsultsjuksköterskorna