Tack för besöket, GS Ola Mattsson! Det var uppskattat.

Tack för besöket, Ola!

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 21 januari 2024

Den 20-21 januari höll styrelsen sin återkommande vinterarbetshelg, som inkluderade ett formellt styrelsemöte under söndagen. Arbetshelgen gästades denna gång av Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattsson (bild), som under lördagen presenterade läget på riksförbundet samt deltog i styrelsens strategiska planering. Tack för besöket, Ola! Det var uppskattat.

Styrelsen undersöker hur våra lägenheter i Sälen kan utnyttjas ännu mer, och förslaget är att utöka verksamheten under lågsäsongen genom att bjuda in även övriga föreningarnas medlemmar till vistelse och rekreation. Föreningsinformatören och vår bokningsansvariga för Sälen, Monika Pousette, utreder frågan.

Styrelsen beviljar tre ansökningar: Fler PlayStation-enheter till 95A, ekonomiskt stöd till MusikBojen – musikterapi vid Akademiska barnsjukhuset samt detsamma till Clownjouren. Styrelsen ger även klartecken till att beställa och trycka necessärer för munvårdsartiklar till de inneliggande patienterna på 95A – tryck med föreningens logotyp.

Årsmötet för Barncancerfonden Mellansverige 2024 äger rum i form av ett digitalt möte den 25 mars. Efter det formella årsmötet bjuds deltagarna in till chokladprovning. Inbjudan och anmälan hittas på hemsidan.

Inför Barncancerfondens årsmöte nominerar styrelsen Kent Helström som ordinarie ledamot och Vanja Wahlman som suppleant.

Styrelsens marknadsgrupp får utifrån föreningsinformatörens spaningar och idéer i uppdrag att försöka hitta fler sponsorer till Uppsalalägenheterna. Ordförande Petter Ekelund får samma uppdrag för Sälenlägenheterna. Lycka till!

Nästa styrelsemöte hålls den 12 februari 18.30 per Teams.

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 21 januari och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!