Syskonstödjare Gustav Westerholm ansöker om två PlayStation-konsoler till de nya rummen för transplanerade patienter på sjukhuset, vilket beviljandes.

Vi syns – snart ännu mer!

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 22 mars 2023

Årets tredje, och sista med innevarande styrelsekonstellation, genomfördes digitalt – på Teams, den 22 mars och inleddes med att Kent Hellström, vår ekonomiske kontaktperson, redogjorde för en god likviditet i föreningskassan.

Föreningsinformatören informerade om att huset i Uppsala som föreningen hyr i kansliet i nu har sålts av nuvarande ägaren Wallenstam, och den nya fastighetsägaren och tillika vår nya hyresvärd kommer att bli Bonnier Fastigheter.

Jens berättade också om det samarbetsprojekt som Mellansverige nu har inlett med grannföreningarna Stockholm Gotland och Östra på området ”Visommist”. Föräldrar som förlorat ett barn i cancer kommer till hösten att få möjlighet att åka på en helgträff i Nyköping, som går ut på att träffa och utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Aktiviteten blir förhoppningsvis samtidigt ett fint startskott för att återupprätta Mellansveriges i dagsläget vilande Visommist-grupp.

Ett antal ansökningar behandlades. Dalagruppen ansöker om att komplettera sin befintliga handlingsplan med en efterfrågad aktivitet på trampolin- och lekanläggningen Yoump i Borlänge, vilket beviljades. Syskonstödjare Gustav Westerholm ansöker om två PlayStation-konsoler till de nya rummen för transplanerade patienter på avdelning 95A på Akademiska barnsjukhuset, vilket också beviljandes. Att få spela tv-spel kan betyda mycket för ett barn under behandling och sjukhusvistelse – ett sätt att fokusera på annat och ha det lite roligt en stund, kanske med hela familjen.

Clownjourens löpande clownverksamhet på Akademiska sjukhuset beviljades 167 500 kr för sin verksamhet under 2023. Detta med villkoret att denna summa faktureras kvartalsvis, utifrån genomförda besök. Att stötta och finansiera clownverksamhet på sjukhusen är en del av Barmcancerfondens grundstöd.

Riksförbundet Barncancerfonden håller ordinarie årsmöte den 13 maj. Barncancerfonden Mellansverige kommer då att representeras av Julia Enqvist Segermark, Henrik Ericsson, och Anita Ekelund.

Nu var det ett tag sedan Barncancerfondens uppdaterade sin grafiska profil och därmed föreningens logotyp. Således är det hög till att trycka upp nya profilkläder. Att synas i sitt ideella arbete inom föreningen är viktigt, och arbetet med att hitta den bästa leverantören för hoodies, t-shirts samt reflexvästar inleds nu. Så, vi syns – snart ännu mer!

Nästa styrelsemöte är planerat till den 26 april och då med den nya styrelsen för 2023-2024.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 22 mars och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!