Välkommen Anna - ny medlem i Uppsalagruppen!

Smått och mycket gott

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 20 februari 2023

Måndagen den 20 februari hölls årets andra styrelsemöte för Barncancerfonden Mellansverige, denna gång digitalt.

Vår ekonomiske kontaktperson Kent Hellström redogjorde för kassan och de senaste och föreningsövergripande frågorna inom Barncancerfonden. När det gäller föreningens ekonomi har Kent ordnat så att vi får ränta på vårt konto i Handelsbanken, och när det gäller samarbetet med riksförbundet och övriga föreningar finns förslag om att gå samman i en gemensam satsning på insamling föreningarna emellan. Vidare kommer eventuellt en styrelseutbildning att hållas under våren och ett föreningsövergripande samarbete inom området Visommist och dess stödgrupper har aktualiserats mellan föreningarna Mellansverige, Stockholm Gotland och Östra.

Föreningsinformatören kunde smått kaxigt presentera lösningen på det luktproblem som vi länge dragits med i en av Uppsalalägenheterna. Efter felsökning och åtgärder tillsammans med professionen inom fastighetsventilation, är alltså detta nu äntligen åtgärdat. Igensatta tilluftsdon och ventilationskanaler utgjorde den avgörande orsaken till odören som nu alltså snart är ett doftminne blott.

Den rockgala som för andra året arrangerades på Uppsalas klassiska musikscen Katalin, inbringade hela 140 000 kr till föreningen. Ett stort och varmt tack från oss alla till trumslagaren och initiativtagaren Perra Johansson och company.

Ronald McDonald Hus i Uppsala ansöker om medel till en påskbuffé för sina gäster, föreningens målgrupp inkluderad. Ansökan beviljades.

Det fortsätter att röra på sig i våra aktivitetsgrupper, som sakta men säkert förstärks med nya volontära krafter. En ny Västeråsgrupp är under uppbyggnad och i Uppsala välkomnar vi Anna Sörndal som nyligen har introducerats och engagerat sig i stödet på Akademiska sjukhuset. Varmt välkommen Anna!

Vi lever idag i en nästan helt digital värld. Men trots det finns fortfarande saker som man gärna tar i sina händer, däribland den tryckta informationsfolder som vi har en rutin på att distribuera i olika sammanhang. Vid mötet beslutades efter rekommendation av föreningsinformatören att framställa den nya och uppdaterade föreningsfolder som undertecknad tagit fram tillsammans med Barncancerfondens kommunikationsavdelning. Och det känns ju tryckt.

Smått och mycket gott, helt enkelt!

Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 22 mars.

/Jens Norberg

Föreningsinformatör

Luktproblemet i Uppsalalägenhet 3 är löst.

Rockgalan på Katalin inbringade 140 000 kr till Barncancerfonden Mellansverige.

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 20 februari och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Jens Norberg
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: