Barncancerfondens föräldraundersökning 2021

Din åsikt och erfarenhet är värdefull för oss. Därför kommer du som är medlem i föreningen snart få ett mejl från Novus med en föräldraundersökning. Genom att besvara frågorna bidrar du till förändring och gör skillnad för drabbade, på riktigt.

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och dess konsekvenser för alla som drabbas. Vi gör detta för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv.

Barncancerfondens årliga föräldraundersökning syftar till att inhämta kunskap och fördjupa insikter som gör att Barncancerfonden kan utveckla verksamheten och förbättra stödet till drabbade barn och familjer. Idag och i framtiden.

Frågorna i 2021 års undersökning rör olika områden till exempel hälso- och sjukvårdens stöd, skolans förmåga till anpassning och kontakten med myndigheter så som Försäkringskassan. Några frågor har ställts förut, andra är nya.

Varför ska jag svara?

Ditt svar bidrar till förändring och gör skillnad för drabbade, på riktigt. Med hjälp av svaren från 2020 års föräldraundersökning har Barncancerfonden bland annat utvecklat det digitala samtalsstödet för barn och familjer i hela landet, startat Rättshjälpen, skrivit debattartiklar och arrangerat seminarier för att synliggöra brister och påverka politiken, bidragit med kunskap till statliga utredningar, beslutsfattare och mycket, mycket mer.

Har du inte fått något mejl?

Då kan det bero på att vi saknar en giltig e-postadress till dig. Hör gärna av dig till oss på mellansverige@barncancerfonden.se så kan vi uppdaterar dina uppgifter.

Har du frågor om undersökningen?

Kontakta: Ebba Hemmingsson 
Vårdpolitisk utredare Barncancerfonden
E-post ebba.hemmingsson@barncancerfonden.se

Tack för din medverkan!