Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

RCC: Nytt om barncancersatsningen i Mellansverige

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige.

Utöver vården vid barnonkologiskt centrum i Uppsala får sjukvårdsregionens patienter en del av sin vård vid sina hemsjukhus. Eftersom förutsättningarna för att uppnå en förbättrad och likvärdig vård skiljer sig mellan regionerna finns även behov av lokala delprojekt, utöver de sjukvårdsregionala delprojekt som initierats för att möta utmaningarna i barncancervården.

Det har därför funnits möjlighet för de regionerna som ingår i RCC Mellansveriges barncancerarbete (samtliga regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige förutom Värmland) att äska om medel för ett eller flera mindre lokala delprojekt för sammanlagt 200 000 kronor per region.

Pågående lokala delprojekt i Uppsala är bland annat:

  • Allogena stamcellstransplantationer (SCT) vid Akademiska barnsjukhuset
  • "Bryggan" – 13-17-årsmottagning vid Akademiska barnsjukhuset
  • Uppföljningsmottagning (UFM) vid Akademiska sjukhuset

Läs mer om projekten inom barncancersatsningen i Mellansverige i det senaste nyhetsbrevet från Regionalt cancercentrum:

Nyhetsbrev 1 RCC

Eller på RCC:s hemsida:

Barncancersatsning i Mellansverige - RCC Mellansverige (cancercentrum.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Regionalt cancercentrum Mellansverige
Skribent: Regionalt cancercentrum Mellansverige