Årets sjunde styrelsemöte för Barncancerfonden Mellansverige hölls den 17 september, i samband med den årliga höst-arbetshelgen, som även i år var förlagt på Hotell Elite Academia i Uppsala. Vid arbetsmötet under lördagen medverkade även konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och föreningsinformatör.

Nystart för Marknadsgruppen

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige den 17 september 2023

Årets sjunde styrelsemöte för Barncancerfonden Mellansverige hölls den 17 september, i samband med den årliga höst-arbetshelgen, som även i år var förlagt på Hotell Elite Academia i Uppsala. Vid arbetsmötet under lördagen medverkade även konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och föreningsinformatör. Nästa arbetshelg är planerad till den 20-21 januari på samma plats.

Årsmötet 2024 kommer att äga rum den 23 mars – ett digitalt möte som även kommer att inkludera en rolig aktivitet för deltagarna. Boka in det!

Kassör Kent Hellström rapporterade att föreningens ekonomi är god och stabil. Insamlade medel ligger på en jämn nivå.

När det gäller Sälen och lägenheterna där, kan vi åter konstatera att fler och fler medlemmar upptäcker och nyttjar möjligheten att hyra under sommaren, vilket såklart är mycket positivt.
I Uppsala har lägenheterna genomgått storstädning, inklusive tvätt av samtliga täcken. Ventilationen är också justerad efter genomförd OVK-besiktning. Lägenheter i toppskick, med andra ord!
På kansliet har vi äntligen fått rena fönster, vilket innebär en avsevärd förbättring när det gäller föreningsinformatörens omvärldsbevakning.

Kansliet.

Styrelsen beslutade att för 2023 ansöka om (rekvirera) ersättning för kostnaderna inom det gemensamma nationella grundstöd som Barncancerfondens föreningar erbjuder samtliga barncancercentra, såsom t.ex. matarrangemang och ryggsäckar.

Inför upprättandet och godkännandet av aktivitetgruppernas handlingsplaner för 2024, beslutades att direktivet till grupperna för kommande år ska vara en uppmuntran om aktiviteter riktade till målgruppen mor- och farföräldrar, samt en uppstramning när det gäller sena återbud. Vidare uppmuntras också att arrangera aktiviteter där våra konsultsjuksköterskor kan medverka, vilket de själva har initierat. Direktiv och budget för handlingsplanerna kommer att kommuniceras till berörda parter inom kort.

Det ”spontana” till gåvoflödet till föreningen är som tidigare konstaterat stabilt – det rullar på, men för att få företag att engagera sig och bidra på längre sikt, krävs insatser från vårt håll. Därför har styrelsen åter startat en marknadsgrupp som tillsammans med föreningsinformatören ska verka för att både vårda befintliga företagskontakter och samarbeten och skapa nya. Nystart för Marknadsgruppen alltså!

Nästa styrelsemöte blir ett digitalt sammanträde den 16 oktober.

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Nystart för marknadsgruppen! Styrelsen har åter startat en marknadsgrupp som tillsammans med föreningsinformatören ska verka för att både vårda befintliga företagskontakter och samarbeten och skapa nya.

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 17 september och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!