Elever på nytt. Från vänster: Maria Nycander, sjukhuslärare på UAS, Karin Lönn, sjukhuslärare i Västerås, Lotta Olofsson, sjukhuslärare i Västerås, Maria Hedberg, föreläsare och Agneta Lindh Wennefjord, sjukhuslärare på UAS

”Skolan är det friska i sjukhusvistelsen”

Utbildningsdag för skolpersonal inspirerade

UPPSALA
Hur berättar man som lärare för klassen att en elev har cancer?
Hur ska skolan förhålla sig till en cancerdrabbad familj, och vad bör skolpersonal egentligen känna till om sjukdomen?
Allt detta och mycket mer diskuterades när lärarna själva satte sig i skolbänken för en utbildningsdag kring hur en cancerbehandling påverkar skolsituationen.

Tisdagen den 17 april arrangerade Barncancerfonden Mellansverige och Barncancerfondens konsultsjuksköterskor tillsammans med Uppsala kommun en utbildningsdag för skolpersonal från hela Mellansverige. Dagen vände sig till bl.a. lärare, assistenter och rektorer, och hölls på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den välbesökta dagen innehöll information från läkare, psykologer, konsultsjuksköterskor, Barncancerfonden Mellansverige, specialpedagoger samt sjukhuslärare. Dessutom föreläste Maria Hedberg, lärare och författare, om sin sons sjukdomshistoria, som också har blivit en bok.

Skolan är en central del i ett barns vardag. Blir man som barn allvarligt sjuk, rubbas denna vardag och kontinuitet, och det är då viktigt att alternativ finns i form av en sjukhusskola, men också att den ordinarie skolans personal har kompetens att hantera situationen. Detta behandlades under utbildningsdagen som just syftade till att öka kunskapen om barncancer i skolan. En av deltagarna var Lotta Olofsson från Västerås, sjukhuslärare på BUP, men som efter sommaren börjar en ny anställning som lärare vid lasarettet i Västerås.

– Eftersom jag är ny på det här området, var den här dagen mycket intressant, berättar Lotta Olofsson. För mig var det framförallt mycket bra att lära mig mer om cancer och den psykologiska aspekten, alltså det medicinska, och att samtidigt att få träffa andra lärare.

– Det var också värdefullt att ta del av det arbetssätt som bedrivs på Akademiska, och att bara få komma dit – till den miljön, fortsätter Lotta. Jag tar mycket med mig hem från den här dagen och jag är verkligen supernöjd.

En sjukhuslärares roll är bred, då det både handlar om konkret undervisning och om bemötandet av drabbade barn som många gånger är ”sköra”.

– Det roligaste med mitt jobb är variationen, förklarar Lotta. Vi undervisar barn i olika åldrar, åker ut i skolorna och får vara med om många bra möten.

– Det är så väldigt många delar i det här som måste fungera, avslutar Lotta. Skolan är ju och skall vara det friska i sjukhussituationen, så den här utbildningsdagen var verkligen givande och viktig.

Sjukhuslärare
En sjukhuslärare är länken mellan skolan och sjukhuset och kan vara anställd i en kommun, men arbeta inom landstinget. Sjukhusskolan hjälper barnet med skolarbetet så att den drabbade kan fortsätta med sina uppgifter och läxor under sjukhusvistelsen. Sjukhusläraren har kontakt med lärarna på skolan för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt.

Läs mer om Sjukhusskolan på UAS – reportage från 2016 på svt.se