Jessica Albinsson: Missa inte familjehelgen på Furuvik 2-3 juli! Anmälan och mer information kommer ut inom kort.

Ett historiskt datum med flera positiva beslut

Referat från styrelsemötet för Barncancerfonden Mellansverige 2022-02-22

Årets andra styrelsemöte; nr 2, 2022-02-22, blev ett datum att minnas. Inte bara med tanke på den historiska sifferkombinationen, utan också för att styrelsen äntligen kunde fatta beslutet om att öppna upp för ordinarie verksamhet när det gäller arrangemang och möten. Utifrån slopade nationella restriktioner och rekommendationer överger nu också Barncancerfonden Mellansverige de tidigare direktiven om utomhusaktiviteter familjevis, och från och med nu är det alltså fritt fram för våra aktivitetsgrupper att genom sina handlingsplaner arrangera vanliga fysiska aktiviteter och möten igen.   

Detta betyder bland annat att arbetet med den planerade familjehelgen i Furuvik 2-3 juli nu kan sättas igång på allvar. Projektledare Jessica Albinsson medverkade också på mötet som inbjuden gäst, och kunde ta med sig beslutet om att offerten från Furuvik godkänns. Anmälan kommer ut inom kort!

Vidare godkändes även offerten för den jubileumstillställning på Uppsala Konsert & Kongress som föreningen planerar att genomföra 21-22 maj. Barncancerfonden Mellansverige fyllde ju 40 år jämnt förra året, men av förklarliga skäl fick festligheterna läggas på is – fram tills nu. Inbjudan och anmälan till jubileumsfesten är också att vänta inom en snar framtid.

Föreningens ordförande Petter Ekelund har varit en trogen ledamot även i Barncancerfondens (riksförbundets) styrelse. Men eftersom den maximala ledamotstiden för detta är åtta år, kan Petter inte bli omvald i år. Styrelsen föreslår därför Mellansveriges Kent Hellström som ordinarie ledamot på 2 år och Vania Wahlman som suppleant på ett år. Vi lyckönskar Kent och Vania i Barncancerfondens högsta organ!

Som förhoppningsvis ingen har missat, kan man nu anmäla sig till årsmötet för Barncancerfonden Mellansverige den 3 april. Mötet sker digitalt och precis såsom förra året väntar efter det formella mötet en chokladprovning för alla sötsugna medlemmar. Som ordförande på det kommande årsmötet föreslog styrelsen att åter tillfråga Eva-Lotta Johansson för uppdraget, vilket hon kort därefter tackade ja till. Vi är glada och tacksamma för Eva-Lottas årliga insatser som har utförts med bravur. Vi är alltjämt i trygga händer.

Då vi nu ser framåt, siktar vi på nästa traditionella högtid – påsken. Lotta Sterling på Ronald McDonald Hus i Uppsala ansöker om bidrag till en påskbuffé för de inneboende familjerna (många i Barncancerfondens målgrupp), vilket beviljades. Vidare beslutades att även i år skicka ut gåvor i form av påskgodis till barncanceravdelningen på Akademiska barnsjukhuset samt till alla hemsjukhus. Syftet med detta är inte bara godsakerna i sig, utan att samtidigt på ett symboliskt sätt lyfta föreningens närvaro och engagemang även ute på de lokala sjukhusen i vår region.

Nästa styrelsemöte planeras fysiskt på föreningskansliet i Uppsala den 22 mars. Föreningsinformatören utlovar femstjärnig service!

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Våra styrelsemöten

Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige sammanträder ca en gång i månaden för att fatta beslut om aktuella strategier och i alla frågor som rör föreningen. Alla styrelsemöten protokollförs och ett publikt referat sammanställs av föreningsinformatören. 

För mer information om styrelsemötet den 22 februari 2022 och styrelsens beslut, välkommen att kontakta kansliet!

Nästa styrelsemöte äger rum den 22 mars.