25 deltagare medverkade under temadagen i Örebro, och responsen var mycket positiv.

”Kunskap – en av nycklarna”

Välbesökt temadag i Örebro gav igenkänning och nya kunskaper.

När ett barn diagnosticeras med cancer förändras livet på flera sätt för hela familjen.
Många beskriver cancerdiagnosen som en vattendelare: Livet före och livet efter cancerbeskedet.
En cancerdiagnos innebär en rad kort- och långvariga påfrestningar och reaktioner som ibland kan vara svåra att förstå och hantera.
Så hur får man då livet att fungera?
Mellansveriges Örebrogrupp tog tag i frågan.

Lördagen 24 augusti arrangerade Barncancerfonden Mellansveriges Örebrogrupp en temadag med titel "Hur får man livet att fungera?". Föreläsare var Malin Ander, legitimerad psykolog och doktor i medicinsk vetenskap och Lena Falck, socionom och legitimerad psykoterapeut. Dagen genomfördes genom föreläsningar varvat med samtal i små grupper. De ämnen som behandlades var t.ex. krisreaktioner, relationer och skolproblematik. Temadagen var ett helt eget initiativ från Örebrogruppen och resultatet blev lyckat.

25 deltagare medverkade och responsen från deltagarna var mycket positiv, se kommentarer från utvärderingen nedan. Flera uttryckte en tacksamhet att ha fått möta andra föräldrar som brottas med liknande problematik.

Petra och Matti Tordsson (bild) är kontaktpersoner för Örebrogruppen.Matti och Petra Tordsson

Hur upplevde ni som arrangörer dagen och vad tog ni med er från samtalen?

– Kunskap är en av nycklarna till att vi som har drabbats ska kunna läka och återhämta oss förklarar Petra Tordsson. När vi såg alla dem som var där i lördags och såg den igenkänning som fanns i varandras berättelser, och all den viktiga kunskap som Malin och Lena förmedlade, blev det tydligt för oss hur viktig den här dagen var. Den kunskapen kommer att påverka våra liv och hjälpa oss att hantera de svårigheter vi brottas med.

Hur uppkom idén?

– Idén till den här dagen har formats i föräldraträffarna i Örebro. Där har vi delat de svårigheter vi har levt med och vi har en stark på tro på att kunskap är en viktig faktor för att förstå de situationer som uppstår i drabbade familjer. Temadagen utgick från de frågor som fanns i våra samtal på föräldraträffarna, där mycket handlat om krisreaktioner, relationer i familjen och skolgång.

Kan ni rekommendera övriga föreningar att arrangera liknande samtalsdagar?

– Vi kan varmt rekommendera andra föreningar att arrangera sådana här dagar! Vi i Örebrogruppen har redan börjat planera för en uppföljande temadag där önskan från deltagarna är att det ska bli en fördjupning kring relationer i familjen.Lena Falck
På bild: Lena Falck

Vad har temadagen givit dig?

Röster från utvärderingen – vad har temadagen givit dig?

”Acceptans och förståelse. Kunskap.”

”Bekräftelse på att inte vara ensam, att en hel del av måendet och problem i livet är kopplade till stress/PTSD osv för hela familjen. Ökad förståelse för egen situation och beteendemönster.”

”Bättre förståelse hur man kan få livet att fungera genom att få förstå sina känslor efter avslutad behandling och även hur viktig bearbetningen av den posttraumatiska stressen. Syskonplats i familjen och även tips till att skolan ska fungera.”

”Förståelse för reaktioner och känslor, mina egna och övriga familjens. Skönt att få diskutera svårigheter i skolan med andra i liknande situation.”