Lek och allvar på Skandionkliniken

Protonmodulen – ett både gulligt och informativt hjälpmedel

Kan man leka med en protonstrålningsapparat?
Ja, i alla fall med en modell av en.
Skandionkliniken i Uppsala har fått en ”protonstrålningsmodul”.
En gullig liten modul, som visat sig ha stor betydelse för barn under behandling, men även för föräldrar och personal.

Skandionkliniken i Uppsala är den enda kliniken i Sverige som utför behandlingar med protonstrålning. Hit kommer därför cancerpatienter från hela landet, inklusive familjer med barncancer. Att kliva in på kliniken, ett stenkast från Akademiska sjukhuset, innebär för många upplevelsen av en harmonisk atmosfär, långt ifrån det som annars ofta förknippas med sjukvårdsmiljöer. En tydlig mottagningsreception, ljusa naturmaterial och en Japaninspirerad trädgård möter besökaren, men här återfinns även starka färger på väggar, dörrar och golv. Färgerna har bland annat en pedagogisk funktion och hjälper patienten att hitta rätt. Huset rymmer också patienthotell och restaurang.

Då många barncancerpatienter behandlas på Skandionkliniken, stöttar Barncancerfonden Mellansverige kliniken på olika sätt. Ett bidrag har varit leksaks-elbilen, med vilken barnen genom korridorerna bokstavligen själva kan ta sig till sin behandling, något som skapar en lustfylld upplevelse inför en annars många gånger jobbig situation. En ytterligare investering av föreningen är den nya, specialbyggda ”protonmodulen” – en förminskad leksaksmodell av den riktiga strålningsapparaturen. Med hjälp av protonmodulen ges barnen på ett lekfullt sätt möjligheten att förstå hur deras egen behandling kommer att gå till och därmed i bästa fall avdramatisera och göra den lättare. En likadan modell finns sedan tidigare på Akademiska barnsjukhuset, och efter positiva effekter där, ansökte Skandionkliniken om medel för att finansiera en egen modul, vilket Barncancerfonden Mellansverige beviljade. En lokal snickare har haft uppdraget att tillverka modulerna – ett finsnickeri av minst sagt udda karaktär. Nu är protonmodulen sedan i våras på plats på Skandionkliniken, vilket redan har betytt mycket, både för patienter och personal.

Ulrika Kronberg är onkologisjuksköterska på Skandionkliniken och tar emot i det mötes- och samtalsrum där protonmodulen är placerad.

– Här har vi numera våra introduktionssamtal med familjerna, berättar Ulrika. Här sitter vi ner och går igenom vad som ska hända och hur strålbehandlingen fungerar. Barn som inte vill sitta ner, har möjlighet att göra annat.

Den ena delen av rummet är inredd som en mysig barnhörna med fiskar och delfiner på väggen, och här står också protonmodulen. Egentligen ska patientsamtalen genomföras i de mindre rummen på kliniken, men under coronapandemin krävs större utrymmen för större avstånd, och idag sitter alltså hela familjen i rummet som även är Skandionpersonalens allmänna sammanträdeslokal. Det här innebär att även föräldrarna nu kommer i kontakt med protonmodulen, vilket har varit ett mycket lyckat, men oplanerat drag. Det som först var tänkt som en form av leksak i ett lekrum har visat sig vara en betydande tillgång för hela familjen.

– Vuxna och lite äldre barn vill gärna veta mer ingående hur behandlingen går till, säger Ulrika. Och då det kan vara svårt att förklara med ord för någon som aldrig har sett något liknande, är det jätteskönt att nu kunna visa det med protonmodulen. Genom den kan både barn och föräldrar få en uppfattning om vad som väntar.  

Ulrika fortsätter:

– Modulen har helt enkelt blivit ett informativt hjälpmedel som betyder mycket för alla; först och främst för barnen, men samtidigt för föräldrarna och för oss i personalen. Nu kan vi lätt visa, i alla fall på ett ungefär, hur behandlingen kommer att gå till. Protonmodulen är ju faktisk en direkt och detaljerad miniatyr av den riktiga apparaten, men kanske inte så skrämmande – ja, till och med lite gullig.

Lite ”gullig” är faktiskt också dockan som ligger på plats i modulen, med ansiktsmask och allt.

– Dockan har också en viktig funktion, förklarar Ulrika. Barnen kan ta på och av masken, som ska sitta lite tajt, och då kan vi säga att ”så här kommer det att bli för dig också.” Vi kan vrida och vinkla behandlingsbordet, dra ut bildplattorna och ställa in strålfältet och apparathuvudet, precis som på riktigt, och därmed demonstrera hela behandlingsförloppet, som i sig inte heller tar så lång tid alls.

På Skandionkliniken pågår både lek och allvar. För ett barn kan leken vara en nyckel till att förstå och klara av nya situationer, och i det här sammanhanget kanske rentutav vägen till att övervinna livsavgörande utmaningar. Protonmodulen och elbilen på Skandionkliniken hjälper barncancerdrabbade familjer i krävande och svåra stunder. Barncancerfonden Mellansverige gör hjälpen möjlig.

Fakta Skadionkliniken och protonstrålning

Protonstrålning är en behandlingsmetod mot cancer och andra tumörsjukdomar. Fördelen med protonstrålning, jämfört med annan strålning, är att risken för biverkningar är mindre. En protonstråle går att styra mer precist än annan strålning, vilket kan minska risken för strålskador.

Sedan 2015 har Skandionkliniken i Uppsala erbjudit protonstrålning mot cancer och andra tumörsjukdomar. Kliniken tar emot patienter från hela Sverige och även från andra länder. Bakom verksamheten står de sju regioner som har universitetssjukhus.

En stor patientgrupp för protonstrålning är barn och ungdomar, eftersom man vill ge dem en så skonsam behandling som möjligt.

Barn under sex år sövs normalt sett under protonstrålning, eftersom patienten behöver vara helt stilla under behandlingen.

Källa: Skandionkliniken