Arbetslaget på Avd. Fiber, PM4-PM5, BillerudKorsnäs

Tomma burkar = fullt engagemang

Över 50 000 kr insamlat på pappersfabriken i Gävle.

Det började för 10 år sedan, då Eva Söder vid pappersmaskin 4-5 på BillerudKorsnäs i Gävle började tröttna på oordningen på arbetsplatsen.

– Det låg tomburkar och skräpade över hela manöverrummet, berättar Eva, som därefter tog tag i problemet. Hon började samla ihop och panta tomburkarna, vilket visade sig vara en lukrativ åtgärd. Många bäckar små…

– Samtidigt hade vi en arbetskamrat vars närstående var drabbad av barncancer, fortsätter Eva. Så då såg jag möjligheten att bidra till något bra.

BillerudKorsnäs utanför Gävle är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial, t.ex. till Tetra Pak. Maskinerna går dygnet runt och Eva Söder är en av de som ofta jobbar nattskiftet. Under 10 års tid har pantburkar samlats in vid BillerudKorsnäs pappersfabrik, vilket har genererat över 50 000 kr till utvalda ändamål. Det mesta av insamlingen har gått till Barncancerfonden Mellansverige. Nu är alla i det 20 man starka arbetslaget delaktiga och engagemanget har även spridit sig till övriga avdelningar på Korsnäs väldiga fabrik.

– Nu har vi säckhållare utplacerade, fortsätter Eva Söder. Och nu känner nästan alla till vårt insamlingsarbete och vill hjälpa till. När det finns pantburkar, kommer man till oss – fullt engagemang!

Barncancerfonden Mellansverige vill tacka Eva Söder och hela arbetslaget vid PM4-5 på BillerudKorsnäs för engagemanget och viljan att stötta barncancerdrabbade familjer i Mellansverige – ett föredöme inom industrin. TACK!

Vill du och din arbetsplats också bidra? Har du idéer? Välkommen att kontakta oss, så ser vi till att också ni blir hjältar!

Eva Söder, BillerudKorsnäs, Gävle