Engagerad styrelse. Delar av styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige under årsmötet 2018. Vill du vara med?

Nomineringar till styrelsen inför årsmötet 2019

För att vi medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige ska kunna vara med och driva ett gott arbete i vår förening behövs personer som engagerar sig på olika plan. Nu är det dags att nominera styrelsemedlemmar inför årsmötet den 6 april.


Till medlemmarna i Barncancerfonden Mellansverige

För att vi medlemmar i Barncancerfonden Mellansverige ska kunna vara med och driva ett gott arbete i vår förening behövs personer som engagerar sig på olika plan.

Därför är det viktigt att vi har en engagerad styrelse och att du som medlem är med och föreslår kandidater som vi i valberedningen kan kontakta och tillfråga.

Om du vill nominera/föreslå någon eller om du själv är intresserad av att kandidera till styrelsen, är du välkommen skicka den informationen till valberedningen. Man utses på 1 eller 2 år.

Styrelsearbetet i vår lokalförening

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonomisk kontaktperson samt f.n. 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Styrelsen sammanträder ca 10 ggr/år i Uppsala eller med telefonmöten och möten i samband med andra konferenser/stormöten som Barncanderfonden ordnar.

Arbetet består av att följa, initiera aktiviteter, ansvara för utåtriktad verksamhet och ekonomin för Barncancerfonden Mellansveriges arbete i vår region, för familjer och barn som drabbats av barncancer. Vi strävar efter att få en så bred representation som möjligt i styrelsen utifrån geografisk spridning, olika bakgrund och erfarenhet samt balans mellan män och kvinnor. I styrelsen saknas nu t.ex. representant för nya svenskar och syskon.

När man utses till styrelseuppdrag ska man lämna in en kreditupplysning, då det är ett krav från Svensk insamlingskontroll för att få ha ett 90-konto.

Styrelsemöte

Du är välkommen att skicka in din nominering till Valberedningen genom formuläret nedan så snart du kan, eller senast 1 mars.

För ev. frågor kan ni vända er till Valberedningen

Vänliga hälsningar,

Valberedningen
Barncancerfonden Mellansverige

Läs mer om årsmötet 2019