Vetenskapsrådet önskar nu rekrytera personer med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig för att delta i en rådgivande grupp för att bidra till forskning inom området medicin och hälsa.

Inbjudan till Vetenskapsrådet

Inbjudan att anmäla intresse för att delta i Vetenskapsrådets arbete med att introducera "public involvement" i svensk forskning inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådet finansierar forskning med syfte att förbättra människors hälsa och välmående. Vi vill arbeta med allmänheten för att den forskning vi finansierar ska vara relevant och användbar för patienter, anhöriga och samhället i stort. När allmänheten deltar i forskningsarbete arbetar de tillsammans med forskare för att påverka:

• vilken forskning som genomförs
• hur forskningen genomförs
• hur resultat från forskningen kommuniceras och används.

Vetenskapsrådet vill utveckla råd och stöd till forskare för att hjälpa dem att arbeta med allmänheten i sin forskning.

Vi önskar nu rekrytera personer med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig för att delta i en rådgivande grupp som ska arbeta med oss.

Vem söker vi?

Vi söker människor med erfarenhet av att vara patient och/eller anhörig och som:

• vill bidra till forskning inom området medicin och hälsa
• vill lära sig något nytt
• tycker om att arbeta med andra.

Man behöver inte ha kunskap om forskning sedan tidigare, vi kommer att erbjuda den utbildning och det stöd som behövs kunna för att delta.

Vem som helst som känner igen sig i beskrivningen ovan är välkommen att söka. Vi välkomnar särskilt ansökningar från människor som tillhör grupper som vanligen inte är inblandade i forskning, t.ex. etniska minoritetsgrupper, grupper med låg socioekonomisk standard, eller har en lägre formell utbildningsnivå.

Vad handlar arbetet om?

• Delta i möten via Zoom eller liknande webbaserad video-plattform (det första mötet kommer att genomföras i maj).
• Lämna synpunkter på dokument och diskutera förslag.

Vi kommer att betala 500 kronor per timme för att delta i möten och annat arbete.

Om du vill delta

Skicka senast den 6 maj ett e-mail till projektledare Louise von Essen, louise-von.essen@kbh.uu.se, med ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Vi kommer senast den 13 maj att återkomma till dig som vill delta och be dig att i ett e-mail beskriva din bakgrund, dina erfarenheter av att vara patient och/eller anhörig och varför du vill delta. Vi kommer därefter att bjuda in ett antal personer till ett gruppsamtal via zoom under vecka 21. Efter det samtalet kommer vi att välja ut ett antal personer som kommer att utgöra vår rådgivande grupp. Vi önskar en variation vad gäller kön, erfarenhet och bakgrund i den rådgivande gruppen. Ett första möte med den rådgivande gruppen kommer att ske under vecka 23 eller 24.

Med vänlig hälsning,

Louise von Essen