Det ideella engagemanget är vår superkraft

Möt Henrietta Thyresson Stenqvist, nya gruppchefen på Barncancerfondens Medlemsstöd.

Henrietta Thyresson Stenqvist, gruppchef på Medlemsstöd och tillförordnad enhetschef för Föreningsutveckling, gör sin första höst på Barncancerfonden.

När jag skriver detta är det lite mer än två månader sedan jag började på Barncancerfonden, som gruppchef på Medlemsstöd. Under min första tid har mycket av min tid vigts till att få lära känna er, mina nya kollegor, organisationen och folkrörelsen. Ett arbete som bara börjat! För mig känns det väldigt meningsfullt och givande att få vara här. Jag blir glad av tanken på att jag fått möjligheten att bidra till att vi tillsammans kan göra mer för fler, genom en stark föreningsverksamhet.

Innan jag började på Barncancerfonden arbetade jag som biträdande generalsekreterare på Junis, en barnrättsorganisation inom nykterhetsrörelsen. Där arbetade jag för att på olika sätt stödja de 180 föreningar, 23 distrikt och 10 000 medlemmar som verksamheten har. Jag arbetade mycket med ekonomi, administration och påverkansarbete för att barn i familjer med missbruk ska få rätt till stöd och hjälp. Jag ansvarade bland annat för att skriva fram Junis plattformar (motsvarande Barncancerfondens idéprogram Livsviktigt) och stödja föreningarnas ledare i frågor som rörde föreningsdemokrati, såsom årsmöten och stadgar, medlemsregister m.m.

Sedan barnsben har jag sett mig som en föreningsmänniska. Jag har varit med i hembygdsföreningen, ponnyklubben, varit ideell danslärare i en förening som jag var med och startade, engagerat mig politiskt, o.s.v. Det är få saker jag tycker är så roligt och givande som att arbeta i, eller vara engagerad i, en ideell verksamhet. Det ideella engagemanget är vår gemensamma superkraft och det är med stor glädje som jag tar mig an uppdraget som gruppchef!

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er i den andan!

Henrietta Thyresson Stenqvist

Gruppchef Medlemsstöd och tf enhetschef för Föreningsutveckling