Win-win. "Man blir helt enkelt lugn av att ge", intygar Mona Björklund, som sedan 2009 givit massage på avdelning 95A på Akademiska sjukhuset.

”Det bästa har varit att se effekten”

Mona Björklund har sedan 2009 masserat anhöriga på 95A

Att man blir lugn av att ta emot beröring låter säkert bekant. Men visste du att man mår minst lika bra av att ge?
Det intygar i alla fall Mona Björklund, som under åtta år har stått för massagen på 95A.
Nu går hon i pension.

Massage har positiv effekt på vårt välbefinnande. Beröring påverkar det så kallade lugn och ro-hormonet – oxytocinet, som går ut i kroppen när vi får välkommen fysisk beröring, och detta styr sedan livsviktiga funktioner som bidrar till självläkning. Det här berättar Mona Björklund, som sedan 2002 har arbetat som massör vid Friskhuset på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Massage är enkelt, men kan ha stor effekt, menar Mona Björklund. Och jag tror att man genom massage skulle kunna minska användningen av mycket läkemedel som ger biverkningar.

Mona Björklund arbetade tidigare som administratör på Uppsala universitet. Men i samband med att hon fick en infarkt och förlorade synen på ena ögat, tog hon tjänstledigt ett halvår och utbildade sig till massör. Det visade sig dock att hon kunde fortsätta sitt ordinarie arbete, med ville nu inte släppa massagen – ”Det var ju så himla roligt!” berättar hon.
Så, Mona startade samtidigt eget och började också att arbeta som timanställd på Friskhuset. 2009 kom så frågan om att komma upp till 95A och massera föräldrar och anhöriga på avdelningen, vilket är något av en unik företeelse som bekostas av Barncancerfonden Mellansverige.

– Det händer så mycket på avdelningen, och som förälder till ett cancerdrabbat barn måste man ständigt vara ”stand-by”, förklarar Mona. Därför kan det vara svårt att lämna avdelningen och sitt barn för egenvård, vilket är något som man kanske heller inte prioriterar i en pressad situation. Därför kommer jag till dem.

– Och det finns ett stort värde i det här, fortsätter hon. För en nära anhörig handlar det mycket om att vänta på besked. Av naturliga skäl är man orolig, och det sätter sig i kroppen. Att då få lämna rummet en stund för avslappning och massage betyder mycket för återhämtningen. 

Massage

Massagen på 95A har varit mycket uppskattad under åren. Detta mycket tack vare Monas flexibilitet och att hon har kunnat tillgodose de olika behoven som finns. För många handlar det mest om avkoppling och att bara få ”vara” en stund. Medan det för andra också har inneburit att få prata och ventilera allt som känns jobbigt med någon utomstående. Då har Monas roll varit att bara lyssna.

Men det är inte bara den som tar emot beröring som gynnas.

– I en forskningsstudie har man kunnat mäta ökningen av oxytocin hos personer som får massage, berättar Mona. Men man mätte då samtidigt nivåerna hos massören, och faktum var att där ökade hormonet och välbefinnandet ännu mer!

– Man blir helt enkelt lugn av att ge, det märker jag tydligt själv, intygar Mona. Jag mår ju så bra – rena egotrippen!

Sedan 2012 arbetar Mona Björklund som chefssekreterare på Regionalt cancercentrum i Uppsala. Men i juni i år går hon i pension och flyttar samtidigt till Vaxholm – en dröm, nära havet. Åtta år av minskad stress på 95A är därmed ett avslutat kapitel för hennes del. Men släpper hon massagen nu då? Nej, oroa er inte. Planen är nu att fortsätta massera lokalt i Vaxholm, gärna inom äldrevården.

– Det bästa från de här åren har varit att se vilken påtaglig effekt massagen har, berättar Mona. Skillnaden mellan när en person kommer och när den sedan går. Och speciellt roligt är det att möta människor som aldrig tidigare har blivit masserade.

– För mig personligen har det inneburit mycket att få ett varierande avbrott i vardagen, avslutar Mona. Jag har även fått nya perspektiv och en distans till mina egna problem. Jag har blivit ödmjuk och fått insikt i vad som är viktigt i livet. 

Friskhuset 

Friskhuset är en hälsoenhet för Akademiska sjukhusets medarbetare, och arbetar såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande. Friskhuset ligger högst upp i samma hus som ambulansstationen.

 

Stöd från Barncancerfonden Mellansverige 

Barncancerfonden Mellansverige stödjer den barnonkologiska avdelningen på Akademiska sjukhuset och övriga hemsjukhus i regionen genom att bland annat bekosta kaffeautomater, tidningsprenumerationer, massage och akvarier.