Mellansverige vidgar vyerna

Barncancerfonden Mellansverige i irak-kurdiskt tv-reportage!

Under våren medverkade Barncancerfonden Mellansverige i ett program för den irakisk-kurdiska webb-tv-kanalen Euro Kurd tv. Reportaget från Akademiska barnsjukhuset fokuserar på Mellansveriges medlem och barncancerdrabbade förälder Sara Jalal, och belyser hur det svenska samhället fungerar när gäller barncancer. Kanalen vänder sig i utbildningssyfte till den irakisk-kurdiska publiken i Sverige, men även i Irak.

Medverkade gjorde också Jens Norberg – föreningsinformatör, Victoria Wennberg – konsultsjuksköterska och Gustav Westerholm – Mellansveriges syskonstödjare. Tillsammans bidrar vi nu till att nå ut till målgrupper som vi har utmaningar att kommunicera med.

Se reportaget här

(Hoppa fram 5 minuter för att komma till intervjuerna)