Det är ett fantastiskt roligt, spännande och viktigt uppdrag att vara ledamot i styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige!

Nominera kandidater till styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige!

Den 25 mars är det årsmöte för Barncancerfonden Mellansverige. Nu inbjuder vi alla medlemmar till att nominera kandidater till styrelsen. Det är ett fantastiskt roligt, spännande och viktigt uppdrag att vara ledamot i styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige!

Vad gör styrelsen? 

Ja, syftet är att verka för bästa möjliga vård- och livssituation för de barn som drabbas av cancer eller en närliggande sjukdomsbild, samt deras närstående.

Sjukvården i sig överlåter vi till dem som kan det bäst, d.v.s. vårdpersonalen.  Vi försöker göra livssituationen så bra som möjligt under en jobbig period när ett barn insjuknar i cancer. Vårt arbete är att stödja både barn, föräldrar, syskon och andra anhöriga som står barnet nära. Vi vill även finnas där när barnet är färdigbehandlat och friskt för att kunna hjälpa till med de behov som kan finnas då, för barnet och/eller familjen. 

Du kanske redan har kommit i kontakt med någon av de aktiviteter vi ordnar för barn och familjer? 

Är du vår nya styrelsemedlem?

Du som vill engagera dig i styrelsearbetet behöver inte ha någon särskild utbildning eller bakgrund, det räcker med att du har ett intresse för frågorna. I styrelsen eftersträvas en blandning av personer som har barn som varit/är sjukt, varit sjuk själv, samt personer utan någon sådan direkt koppling, men bidrar med annan värdefull kunskap. Likaså önskas personer från olika delar av Mellansverige.

Välkommen att nominera!

Känner du till någon som du tror skulle vara lämplig för styrelsen i Barncancerfonden Mellansverige, eller är du själv intresserad? Skicka då namn och telefonnummer till adressen nedan. Har du frågor är du välkommen att ställa dem till samma adress.

Skicka in din nominering senast den 5 mars, till Henrik Ericsson i valberedningen:

henrik.ericsson@sva.se

Välkommen med din nominering!

Med vänlig hälsning,

Valberedningen för Barncancerfonden Mellansverige