Familjen Liljas på fotbollsaktivitet i Uppsala, hösten 2022

Välkommen till vår gemenskap!

Varför inte ta en riktig föreningshelg i Västerås med hela familjen?

Du som läser detta är kanske är medlem i Barncancerfonden Mellansverige. Om inte, är du säkert en medlem i något annat sammanhang. Det är faktiskt så att nästan alla svenskar är medlemmar i någon slags ideell förening. Det kan vara en bostadsrättsförening, fackförening, idrottsförening eller en opinionsbildande sammanslutning för det som just du berörs av i livet.
Intressegrupperingar är mänskligt och återfinns över hela världen, men det som utmärker och gör den svenska traditionen speciell och kanske rent av unik, är den demokratiska ordning som vårt föreningsliv genomsyras av. Här beslutar medlemmar om stadgar och styrelse. Här kommer alla till tals och de formella beslutsformerna tummar man inte på. Föreningslivet jämförs ibland med en skola i demokrati, och studier visar att föreningsmänniskor tenderar att känna ett större intresse och engagemang för den storskaliga demokratin på nationell och även internationell nivå.

Visste du att Sverige har ca 200 000 ideella föreningar? Barncancerfonden Mellansverige är en av alla dessa, som alla har en sak gemensamt, nämligen att värna det område och de frågor som är betydelsefulla för medlemmarna.
Att vara engagerad i en ideell förening är något fint. Frivilliga, kollektiva krafter som driver samhället framåt gör världen till en bättre plats. Alla kan inte engagera sig praktiskt, men alla kan göra något. Det lilla bidrar till det stora.

Lördagen den 25 mars håller Barncancerfonden Mellansverige årsmöte i Västerås, det första fysiska årsmötet sedan pandemin. Årsmötet är en viktig hållpunkt för föreningen, då vi bland annat väljer styrelse för kommande år och då alla röstberättigade medlemmar har möjlighet att påverka verksamheten framåt. I samband med årsmötet har vi också en tradition av att erbjuda hela familjen möjligheten att träffa andra medlemmar och umgås under lättsamma former. Årsmötet 2023 äger rum på Hotell Plaza i Västerås. Här äter vi först lunch, och för våra yngsta medlemmar kommer det sedan att finnas alternativ till det formella årsmötet. Efter mötet fortsätter vi att umgås genom olika valbara familjeaktiviteter, och för de som önskar övernatta, har hotellet rabatterade priser för oss under helgen.

Så, varför inte ta en riktig föreningshelg i Västerås med hela familjen? Ditt deltagande stärker föreningen och det arbete vi bedriver. Välkommen till vår gemenskap!

/Jens Norberg, föreningsinformatör

Läs mer och anmäl dig till årsmötet 2023 här