Patientföreträdare sökes!

Är du barncancerdrabbad vuxen som vill och kan bidra med det viktiga patientperspektivet för att medverka till en välfungerande vårdprocess? Då är det du som ska bli vår patientföreträdare till RCC - Regionalt cancercentrum Mellansverige!

Vi söker en patientföreträdare till RCC Mellansverige

Om Regionalt cancercentrum (RCC)

RCC Mellansverige är en kunskapsorganisation som tillsammans med vårdprofessionen och patient- och närståendeföreträdare arbetar för en förbättrad cancervård. Det är ett brett uppdrag, från prevention till vård i livets slutskede. Det finns ett RCC i varje sjukvårdsregion, d.v.s. sex stycken i Sverige. RCC Mellansverige inkluderar sju regioner; Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro.

Aktuellt uppdrag

På RCC finns ett 20-tal sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper för olika cancerdiagnoser, bl.a. vårdprocessgruppen för barncancer. Vårdprocessgruppen består av läkare och sjuksköterskor från sjukvårdsregionen som möter barn med cancer. Gruppen har dessutom en närståendeföreträdare, men nu eftersöks en patientföreträdare. Nya patient- och närståendeföreträdare erbjuds introduktion genom en webbutbildning som kompletteras med ett fysiskt utbildningstillfälle.

Läs mer om RCC:s verksamhet och patientföreträdare-uppdraget inom RCC i dokumentet:

Varmt välkommen till RCC!
Introduktion för patient- och närståendeföreträdare inom RCC

Det finns även mycket information på RCC:s webbplats, cancercentrum.se.

En vårdprocessgrupps huvudsakliga uppdrag är att implementera nationella riktlinjer/vårdprogram och att utveckla en välfungerande vårdprocess från prevention till diagnostik, behandling och rehabilitering. Patientföreträdarens roll är att bidra med patient- och närståendeperspektivet, inga medicinska kunskaper krävs. Det finns det andra som har i gruppen. Mer detaljer om uppdraget finns beskrivet i dokumentet:

Uppdragsbeskrivning för patient- och närståendeföreträdare i vårdprocessgrupperna

Vårdprocessgruppen för barncancer har möten omkring två gånger per termin. Under pandemin har dessa tillfällen varit digitala. Under normala omständigheter brukar gruppen träffas fysiskt en gång per termin och en gång digitalt. De fysiska möten äger oftast rum i Uppsala och pågår mellan 10.00-15.00. De digitala mötena brukar vara mellan två och tre timmar.

Arvode

Som patient- och närståendeföreträdare får man ett arvode för deltagande vid möten (1 700 kr för heldag och 850 kr för halvdag) och reseersättning betalas ut. Se mer info i dokumentet:

Regionala cancercentrums policy för patient- och närståendemedverkan

Vid intresse

Vid intresse för uppdraget som patientföreträdare i vårdprocessgruppen för barncancer, skickas en intresseanmälan till:

Annika Larsson på RCC Mellansverige:
annika.larsson@rccmellan.se

Annika kan även besvara på frågor kring uppdraget.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!