Föräldrars ekonomi och arbete – gör din röst hörd!

Är du intresserad av att medverka i en studie om barncancerdrabbade föräldrars ekonomi och hälsa? Läs mer här!

Ett barns cancersjukdom ger en förändrad livssituation för hela familjen. Föräldrarna måste anpassa sig till en tid av påfrestande behandling och osäkerhet. Mitt i allt detta kan det dessutom dyka upp problem som rör arbete och ekonomi, på kort eller lång sikt. Känner du igen dig i det?

Vid Karolinska Institutet pågår en studie om hur mammors och pappors ekonomi och arbetssituation påverkas av att ens barn får cancer – en studie som finansieras av Barncancerfonden. Som del i studien vill vi komma i kontakt med föräldrar som vill delta i gruppdiskussioner kring arbete och ekonomi. Vi är intresserade av alla slags erfarenheter och synpunkter.

Är du intresserad av att veta mer och eventuellt delta, kontakta Sofia Hjelmstedt genom att maila till sofia.hjelmstedt@ki.se.

Välkommen att delta i studien!