Ärlig och rak. Maria Hedberg föreläste under Mellansveriges temadag för skolpersonal på Akademiska sjukhuset den 17 april.

Orka stå stark

Författaren och föreläsaren Maria Hedberg berättar om sin bok Titanium - en bok om att ta sig igenom cancer upprepade gånger, för det drabbade barnet och ungdomen, för syskon och för föräldrar.


Hej Maria Hedberg, författare och föreläsare från Uppsala/Västerås, som föreläste under Mellansveriges temadag för skolpersonal på Akademiska sjukhuset den 17 april…
 

Du har skrivit en bok – Titanium, vad handlar den om?

Titanium handlar om att ta sig igenom cancer, upprepade gånger, för hela familjen. Och den handlar om anhörigas, sjukvårdens och skolans viktiga roll. Min äldste son drabbades av leukemi tre gånger under totalt 16 års tid, och den här boken innehåller dagboksanteckningar och reflektioner från den här tiden. Boken är en ”styrkebok” som självklart handlar om sorg och förtvivlan, men samtidigt mycket om mod och kärlek. Titanium beskriver konsten att acceptera livet, även när livet inte blir som man tänkt sig. Boken vänder sig till drabbade, syskon och anhöriga och i allra högsta grad till dem som arbetar inom sjukvård och skola.

Hur mår din son idag?

 – Cancern är borta, men han har fått allvarliga komplikationer. Hans lungor är svårt skadade, så resan fortsätter.

Vilken hjälp och vilket stöd betydde mest för dig när allt var som jobbigast?

– Kuratorn på Västerås lasarett betydde väldigt mycket. Kuratorns roll var viktig för mig eftersom hon kunde förklara vad det faktiskt var jag upplevde och kände. Kuratorn tog kontakt med skolan, berättade om Barncancerfonden och såg till att vardagen trots allt flöt på. Hon var också behjälplig med all tidsödande pappersexercis.

– Att få möjlighet att träffa och umgås med andra drabbade familjer i samma situation betydde också mycket. Att ha människor omkring sig som förstår, som vågar finnas där, och som man även kan ha roligt och skratta tillsammans med.

Hur lyckades du ”hålla ihop” dig själv när det var som värst?

– Jag lyckades först och främst ”stänga av” och inte känna efter så mycket. Man har också ju fullt upp, det här är ju mer än ett heltidsjobb, men jag tvingades också bestämma mig. Man kan inte bestämma över vad som ska hända, men man kan bestämma sig för vilket förhållningssätt man ska ha, och jag och min dåvarande man bestämde oss för att vara positiva. Samtidigt växte en enorm styrka och stolthet fram inom mig. En stolthet över vad mina barn klarade av. Jag kände mig ofta som ensam på ett isberg, men jag kunde ta allt. Det var magiskt.

På vilket sätt kan du stärka och inspirera andra genom dina föreläsningar?

– Jag tror jag har lätt för att nå ut med mitt budskap. Jag är ärlig, rak och vågar prata fritt om tunga saker. Jag är inte rädd, och frågar du, får du svar. Vissa är bra på matte, men jag är bra på möten med människor, och då kan jag förmedla styrka och energi. Allt förändras, men det går ändå.

Vad är egentligen Titanium för något?

– Titanium (lat.), eller titan, är ett grundämne som är oerhört starkt och hållfast. Bland annat används ämnet inom flyg- och rymdteknik. Min bok har fått namnet efter detta då titanium symboliserar styrka, och begreppet blir därmed en metafor för vår inre, mentala styrka. Jag valde den här titeln för att den beskriver mina söner så bra. Orka stå stark!

Maria Hedberg och boken Titanium har en egen Facbook-sida. Besök den här.