Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

RCC: Nytt om barncancersatsningen i Mellansverige

Sedan 2019 års överenskommelse mellan staten och SKR pågår det i Sjukvårdsregion Mellansverige ett arbete för en förbättrad barncancervård. Arbetet samordnas av Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige.

Den avancerade barncancervården i sjukvårdsregionen utförs vid barnonkologiskt centrum i Uppsala, dit samtliga regioner vänder sig för vård (gäller ej Värmland som inom barncancer samarbetar med Västra Götalandsregionen). Övriga regioner erbjuder kompletterande barnonkologisk verksamhet av olika komplexitetsgrad.

Som en del av 2019 års överenskommelse och som komplement till den nationella rapporten togs en sjukvårdsregional rapport om barncancervården fram och lämnades till Socialdepartementet i november 2019. Rapporten beskriver de utmaningar som finns i sjukvårdsregionen utöver de som beskrivs i den nationella rapporten.

I 2019, 2020 och 2021 års överenskommelser finns ekonomiska medel för att stärka barncancervården. Det har möjliggjort initiering av flera olika delprojekt för en förbättrad barncancervård i sjukvårdsregionen. RCC Mellansverige är projektägare och det finns en projektorganisation med projektledare och styrgrupp tillsatt i syfte att få driv i satsningen och stötta de delprojekt som initieras.

Pågående lokala delprojekt i Uppsala är bland annat:

  • Allogena stamcellstransplantationer (SCT) vid Akademiska barnsjukhuset
  • "Bryggan" (13-17-årsmottagning) vid Akademiska barnsjukhuset
  • Uppföljningsmottagning (UFM) vid Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset
  • Neurokognitiv rehabilitering i sjukvårdsregionen

Läs mer om projekten inom barncancersatsningen i Mellansverige i det senaste nyhetsbrevet från Regionalt cancercentrum:

Nyhetsbrev RCC 2-2022

Eller på RCC:s hemsida:

Barncancersatsning i Mellansverige - RCC Mellansverige (cancercentrum.se)

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf: Regionalt cancercentrum Mellansverige
Skribent: Regionalt cancercentrum Mellansverige