Arbets- och styrelsemöte kickade igång hösten

Referat från styrelsemötet den 13 september 2020

Den 12-13 september träffades styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige för första gången fysiskt sedan pandemin, för att ha ett arbetsmöte samt styrelsemöte. Mötet ägde rum på Elite Hotel Academia i Uppsala, i ett stort konferensrum där vi kunde hålla avstånd till varandra.

Under styrelsemötet diskuterades det kommande årsmötet som kommer att äga rum söndagen den 21 mars 2021. Det beslutades att mötet kommer ske digitalt och en arbetsgrupp tillsattes för att vidare planera mötet.

Föreningens Sälen-lägenheter öppnas återigen upp för bokning för högsäsongen! 
Läs mer och boka här

Styrelsen följer de övriga föreningarna och håller fast vid det tidigare beslutet att alla aktiviteterna fortsättningsvis ska vara pausade. Digitala lösningar diskuterades, exempelvis föreläsningar och kurser. Styrelsen planerar möten framöver med alla stöd/aktivitetsgrupper inom föreningen för att gemensamt komma på idéer och lösningar för framtiden.

Nästa år fyller Barncancerfonden Mellansverige 40 år, och en arbetsgrupp har tillsatts för att planera jubileumsåret.

Föreningen har tidigare fått ett arv i form av en lägenhet och det beslutades att denna ska säljas.

Föreningen har tryckt upp kortlekar och planerar att göra en kalender för 2021. För att göra en beställning, ta kontakt med föreningsinformatör Jens Norberg.

/Styrelsen för Barncancerfonden Mellansverige 
genom, Emelie Johansson