En serie om sorg

Tre livesända samtal på webben, hösten 2020

En serie om sorg är en serie med livesända samtal som riktar sig till dig som förlorat ett barn eller syskon i cancer, eller står i annan relation till barnet.

När ett barn dör och livet är som allra svårast kan det vara av stort värde för dig som förälder, syskon eller närstående att samtala med någon och få dela dina tankar och känslor. Att gå igenom den process som följer efter ett barns död tar ofta lång tid. Behovet av samtalsstöd kan finnas både när sorgen är ny och när den funnits en längre tid.

Suzanne Runesson, socionom och leg. psykoterapeut samtalar under tre tillfällen bl.a. med familjer som mist barn i cancer. Läs mer genom länkarna nedan.

Livesända samtal på webben 18.00:

14 oktober
”Jag är alltid förälder till mitt barn”

4 november
"Mitt syskon lever inte längre, men det gör jag!"

16 december
"Högtider, årstider, datum och annat återkommande - hur hanterar vi det?