Men än "konsulter". Konsultsjuksköterskorna på Akademiska barnsjukhuset arbetar bara med barncancer, vilket möjliggör ett förtroende mellan patienten och vården.

Världens bästa jobb

Barncancerfondens konsultsjuksköterskor har möjlighet att skapa relationer och förtroende på avdelningen

En unik roll på sjukhuset.
Drömjobbet, tycker de själva.
På barnonkologen innebär arbetet kontakt och socialt stöd – en avgörande funktion för de barncancerdrabbade familjerna.
Möt konsultsjuksköterskorna på Akademiska barnsjukhuset.

Konsultsjuksköterska låter kanske lite stelt och tråkigt, men det ska man inte låta sig luras av. Det är nämligen tvärt om. Konsultsjuksköterskornas uppdrag är att genom kontinuerligt stöd vara barnets och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden och även efter avslutad behandling. På alla sex barnonkologiska centra i Sverige arbetar ett antal konsultsjuksköterskor som finansieras av Barncancerfonden. Den här resursen skulle alltså inte annars vara möjlig.
I sin unika roll är konsultsjuksköterskorna de som från början möter upp de barncancerdrabbade på avdelningen för att sedan fungera som ”stödperson” för hela familjen. Konsultsjuksköterskorna har samtidigt en viktig funktion i kommunikationen med skolan och förskolan.

På avdelning 95A/B på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala arbetar fyra konsultsjuksköterskor: Hanna, Anki, Victoria och Zuzana.

­ Vi är verkligen som ”spindeln i nätet”, säger Victoria Wennberg. Både socialt och rent praktiskt. En viktig del i vårt jobb är att stötta och hjälpa till med alla vårdkontakter, både när det gäller rehabilitering och habilitering.

Eftersom konsultsjuksköterskorna arbetar bara med barncancer, möjliggörs ett förtroende mellan patienten och vården.

 Vi har möjlighet att träffa många barn och familjer, hålla oss à jour med aktuella forskningsrön och delta vid internationella konferenser, berättar Anki Björklund. Och allt det här bidrar till en specifik kompetens inom området.

Konsultsjuksköterskorna är inte vitklädda, d.v.s. de bär inte sjukhuskläder, utan arbetar helt civilklädda. Det här är också något som kan ha stor betydelse för relationen med barnen.

 Vi är ju sjuksköterskor som är vidareutbildade inom barnonkologi och som konsultsjuksköterskor är vi frikopplade från själva vården, förklarar Victoria Wennberg. Vi förknippas inte med provtagningar, mediciner och annat som kan uppfattas som obehagligt. Vi sticks inte, helt enkelt!

Akademiska barnsjukhuset har två konsultsjuksköterskor för barn med barncancer; Hanna Martinsson och Zuzana Tezera, och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör; Ann-Christin (Anki) Björklund och Victoria (Vicky) Wennberg. Att barn med hjärntumör har egna konsultsjuksköterskor beror på att den gruppen är mer känslig för långsiktiga biverkningar inom olika områden i jämförelse med övriga barn med cancer.

Konsultsjuksköterskorna arbetar mycket mot skolan och förskolan. Alla skolor erbjuds ett informationsbesök när en elev drabbas, och här blir konsultsjuksköterskan en viktig länk mellan vården och barnets vardag och arbetsplats – skolan. Men stödet är frivilligt och innebär råd och stöd, inga ”pekpinnar”. Konsultsjuksköterskorna arrangerar också löpande utbildningsdagar för skolpersonal, föräldrar och närstående.

Så hur är det då att arbeta som konsultsjuksköterska?

 Vi är ett team med ett ganska dynamiskt uppdrag, säger Hanna Martinsson. Vi har inget direkt schema, utan skapar och planerar vårt arbete tillsammans med föräldrarna och barnet/ungdomen utifrån de behov som finns för stunden. Behovet skapar vår arbetsdag, så man behöver vara flexibel.

 Och man kan nog inte heller vara den blygaste personen, fyller Victoria i. Man måste vilja och våga möta människor, enskilt och i större grupp. Informationen som delges kan vara både känslig och allvarlig.

 För mig är det här drömjobbet, fortsätter Victoria. Visst, det är mycket att göra och ansvara för, men vi har ändå tiden för att kunna göra skillnad. Och det betyder glädje för mig.

 Världen bästa jobb, avslutar Anki.

De övriga håller med.

Läs mer om Barncancerfondens konsultsjuksköterskor här

Här är våra konsultsjuksköterskor:

Hanna Martinsson

Titel: Konsultsjuksköterska för barn med barncancer

Kommer från/Bor: Botkyrka/Furuvik

Har arbetat på Akademiska sedan: 2017

Har arbetat med barnonkologi sedan: Började jobba med barnonkologi när jag började som sjuksköterska på barnavdelningen i Gävle 2001. 2013 började jag på dagvården i Gävle med delat ansvar för onkolog-patienterna, och 2016 som kontaktsjuksköterska för de barnonkologiska patienterna.

Det bästa med mitt jobb: Alla unika möten med barn och ungdomar samt deras familjer, lärare, rektorer och andra berörda på förskolor eller skolor. Att tillsammans med patienten och familjen skapa möjlighet och förutsättningar till fortsatt kontakt med förskola/skola under behandlingsperioden, utifrån att patientens situation förändras.

Det här vill jag med mitt jobb: Förmedla kunskap och stöd till patienten, familjen, närstående, förskola och skola så att alla kring barnet/ungdomen kan känna en trygghet i den situation som de har hamnat i.

Det här visste du kanske inte om mig: Jag tycker om att lära mig nya saker, både när det gäller arbetslivet och privat. Att utmana mig själv, för jag tycker inte om att göra saker jag inte kan.

Zuzana Tezera

Titel: Konsultsjuksköterska för barn med barncancer

Bor: I Uppsala

Har arbetat på Akademiska sedan: 1992

Har arbetat med barnonkologi sedan: 1999

Det bästa med mitt jobb: Att kunna göra skillnad i barnens och familjens liv, till det bättre.

Det här vill jag med mitt jobb: Att göra skillnad, att påverka, att utveckla.

Det här visste du kanske inte om mig: Kan prata någorlunda flytande ryska, har precis gått hela El Camino-vandringen 780 km.

Ann-Christin ”Anki” Björklund

Titel: Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Kommer från: Jakobstad, Finland

Har arbetat på Akademiska barnsjukhuset sedan: 1998

Har arbetat med barnonkologi sedan: 1998 (enbart hjärntumörer) och som konsultsjuksköterska sedan 2005 när tjänsten tillkom.

Det bästa med mitt jobb: Alla möten med människor.

Det eftersträvar jag med mitt jobb: Att göra det ”bästa möjliga” för varje barn och familj. För att uppnå detta försöker jag skapa en förtroendefull relation med familjen redan från barnets insjuknande. Denna relation är en av ”framgångsfaktorerna” för långsiktigt samarbete mellan barnet/familjen, sjukvården, förskola/skola eller när botande behandling inte längre är möjlig.

Det här visste du kanske inte om mig: Jag är rätt duktig på att lira hockey.

Victoria "Vicky" Wennberg

Titel: Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Bor: i Ärentuna

Har arbetat på barnonkologen sedan: 2001

Det bästa med mitt jobb: Att man verkligen kan hjälpa/stötta patient och familj i vissa frågor/situationer. Alla möten med olika människor.

Det här vill jag med mitt jobb: Att alla patienter och familjer ska känna sig så trygga som möjligt, att närstående och förskola/skola ska få kunskap så att de kan stötta på bästa sätt.

Det här visste du kanske inte om mig: Är utbildad hopp- och fälttävlanstränare inom ridsport. Bor på en hästgård med 18 hästar.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Fotograf:
Skribent: Jens Norberg
Faktagranskad av: Hanna Martinsson